Egil Hogna, koncernchef

Andra kvartalet 2021: Bra resultat och stark tillväxt för Norconsult

Under andra kvartalet 2021 omsatte Norconsult-koncernen 1,910 miljarder NOK jämfört med 1,760 milliarder NOK samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 167 miljoner NOK, jämfört med 153 miljoner NOK andra kvartalet 2020. Koncernens EBITA-marginal brutto uppgick till 8,8 procent (Q2 2020: 8,7 procent).

Norconsult-koncernen levererade en stark tillväxt, både sett till bruttoomsättning och EBITA under första halvåret 2021. Omsättningen på 3 810 MNOK är 249 MNOK högre än samma period föregående år, och EBITA på 342* MNOK är 56 MNOK högre. Rörelsemarginalen på 9,0 (8,0) procent är 1 procentenhet högre än samma period föregående år.

Stark tillväxt och god utveckling i Norden

– Vi är mycket nöjda med tillväxten i både försäljning och rörelseresultat för kvartalet och första halvåret 2021. Rörelsemarginalen speglar hög aktivitet och bra utförande av uppdrag. Det är glädjande att se att utvecklingen är fortsatt positiv i Norden, där både Norconsult Sverige och Norconsult Danmark levererar stark tillväxt och god resultatutveckling. Det är även glädjande att konstatera att dotterbolaget Technogarden, som gjorde förlust samma period föregående år, nu uppvisar en sund och god lönsamhet, säger Norconsults koncernchef Egil Hogna.

Hög aktivitet och spännande projekt

Vid utgången av halvåret hade koncernen en god orderstock och genomgående hög aktivitet.

Norconsult fick nyligen beskedet att företaget är ett av två norska konsultföretag som ingår i det konsortium (Sotra Link) som ska genomföra Sotralänken, där Norconsult har projekteringsansvaret för Sotrabron – en fyrfilig hängbro med en separat gång- och cykelväg. Sotralänken är det hittills största trafikprojekt som genomförs enligt ett fastprisavtal i Norge. Norconsult har varit och är fortfarande en central aktör i projekteringen av infrastrukturprojektet Drammen – Kobbervikdalen, där bygget har påbörjats. Företaget är också involverat i det stora projekteringsuppdraget Elbussdepot Stubberud, som involverar många olika fackområden och som är Nordens största i sitt slag, med laddanläggning för 150 elbussar. Norconsult vann nyligen kontraktet för projektering av utbyggnaden av nya Alvim reningsverk för Sarpsborgs kommun, ett projekt där innovation, hållbarhet och digitalisering står i fokus. I Trøndelag ansvarar Norconsult för projektering och medverkar i elektrifieringen av Trønder- och Meråkerbanan, en totalentreprenad tillsammans med NRC Group för Bane NOR. I samma län ska Norconsult även projektera ett nytt centrum för psykisk hälsa tillsammans med OEC Metier och Nordic. Den 2 juli öppnades Operastranda i Oslo, ett projekt där Norconsult har ansvarat för landskapsarkitekturen.

I Sverige har Norconsult vunnit ett ramavtal med Trafikverket i alla deras regioner, ett viktigt projekt för Norconsults största kund i Sverige. Norconsult har fått förnyat förtroende från Trafikverket för projektet Mälarbanan, ett av Norconsult Sveriges största uppdrag. Under andra kvartalet stärktes även den svenska verksamheten inom broexpertis och järnvägsteknik. Tillväxten i Sverige fortsätter, och företaget närmar sig nu 1 000 anställda.

I Danmark fortsätter det goda samarbetet med DTU (Danmarks tekniska universitet) där Norconsult nyligen har projekterat och byggt två nya undervisningsbyggnader. Med förvärvet av RUBOW Arkitekter är Norconsult Danmark ett konsultföretag med hälften arkitekter och hälften ingenjörer, som kan lösa alltfler uppdrag för kunderna. I Köpenhamn har Norconsult också en central roll i projekteringen av Kødbyens skola på Vesterbro.

I Nepal kommer projektet Upper Tamakoshi Hydroelectric, Nepals största vattenkraftverk, att tas i drift under september. Norconsult har varit involverat i projektet ända sedan förstudien 2003. Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har tillsammans med Norconsult Astando AB vunnit ett kontrakt för systemstöd för vägunderhåll i tio fylkeskommuner, en lösning som ska vara i drift före årsskiftet.

En av Europas bästa talanger

Tor Martin Lystad från Norconsult fick i juni silver i den prestigefyllda tävlingen där årets unga konsult i Europa utsågs. Innan sommaren doktorerade Lystad också inom brokonstruktion.

I maj anordnade Norconsult en hållbarhetsvecka med 12 webbinarier om hållbara lösningar och utveckling inom bygg och anläggning. Totalt var cirka 4 000 personer anmälda till eventet. Under Arendalsveckan medverkade Norconsult direkt i fyra evenemang.

Hittills under 2021 har Norconsult-koncernen förvärvat företagen Pecom AS i Flekke, Bothnia VVS Ingenjörer AB i Luleå, verksamheten i AG Plan og Arkitektur AS i Ørsta, verksamheten i Citiplan AS i Larvik, Rubow Arkitekter i Köpenhamn, JAF Arkitektkontor AS i Gjøvik och KMV forum AB i Stockholm. Norconsult i Sverige har också stärkt sin expertis inom järnvägsteknik genom att ta över spår- och järnvägsteknikdelen från företaget Projektengagemang (PE).

* Observera att Norconsult konverterade ett B-aktieprogram i Norconsult AS till ett lönebonusprogram avseende 2020. Beslutet fattades av aktieägarna i samband med årsstämman för 2020. EBITA för första halvåret 2020 har korrigerats med -59 MNOK för att beakta detta och kunna jämföra 2021 och 2020.