Branka Majkic vill göra tillgänglighetsperspektivet till en naturlig del av gestaltningen

Branka brinner för tillgänglig arkitektur

Vad betyder det att vara delaktig i samhället på lika villkor? Norconsults tillgänglighetsexpert Branka Majkic vill slå hål på myten om att tillgänglig arkitektur är dyr och ful och ser det som sin uppgift att göra tillgänglighetsperspektivet till en naturlig del av gestaltningen.

Att utforma samhällets rum och byggnader som tar hänsyn till alla gruppers behov kan låta som en självklarhet för de flesta, men verkligheten som möter personer med funktionsvariation ser annorlunda ut. Det vet Branka Majkic, som var en av de första personerna i Sverige att certifieras som sakkunnig inom tillgänglighet.


- Min ambition är att få in tillgänglighetsaspekten så tidigt som möjligt i processen och att den ska vara en naturlig del av arkitekturen - inte vara något som ”klistras på” i efterhand, berättar Branka.

1994 flyttade hon till Sverige från Sarajevo, och arbetade inledningsvis som projekterande arkitekt. Därefter gick hon vidare som uppdragsledare och blev några år senare intresserad av tillgänglighetsfrågor, som numera varit hennes heltidssysselsättning i drygt tio år.


- Jag brinner för att förändra synen på tillgänglighet som något som står utanför det estetiska och arkitektoniska – att tillgänglighet är dyrt och fult, förklarar Branka. Tänker man på dessa aspekter från början blir resultatet ingetdera, fortsätter hon.

Efter många år som uppdragsansvarig arkitekt och sakkunnig på BBH Arkitektur & teknik sökte Branka sig till Norconsult i Stockholm, där hon just nu arbetar med flera kända stadsprojekt – som exempelvis Uppsala Slott och Sergelstan vid Sergels Torg i Stockholm.

- Jag valde Norconsult för bolagets breda kompetens med olika teknikdiscipliner som kan samverka för en helhet och hög kvalitet inom olika uppdrag. Även höga ambitioner med social hållbarhet lockade mig till bolaget, förklarar hon.

Att tillgänglighet är lagstadgat genom Plan- & bygglagen har lett till en ökad medvetenhet inom byggbranschen, men det finns fortfarande mycket kvar att göra menar Branka.

- Skolan är ett exempel. Elever ska kunna ta sig in till klassrummet genom samma entré, röra sig fritt i klassrummet och kunna använda samma utrymmen som sina klasskamrater. Det är vårt ansvar som samhällsbyggare att göra det vi gestaltar öppet och användarvänligt för att alla på lika villkor kan vara delaktiga i samhället, avslutar hon.