Hållbarhetsveckan inleddes med en paneldebatt med Bård S. Hernes (Norconsult), Liv Kari Hansteen (Rif), Egil Hogna (Norconsult) och Nikolai Astrup (Høyre)

Digital satsning lyfter konsultens roll på hållbarhetsområdet

I måndags öppnade Norconsult Norge för andra året i rad sin stora digitala satsning Hållbarhetsveckan. Under veckan hålls en mängd seminarier som ger konkreta exempel på hur konsultbranschen kan utmana på hållbarhetsområdet.

Under den paneldebatt som inledde Hållbarhetsveckan diskuterades bland annat vilka tillväxtmöjligheter som öppnar sig inom byggbranschen till följd av det gröna omställningen och vilken potential de ökade miljökraven kan ha för affärsutveckling.

– Byggbranschen har en negativ påverkan på klimatutsläppen. Varje år rivs 22 000 byggnader i Norge eftersom det inte längre är lönsamt att behålla dem. Detta skapar stora mängder byggavfall som måste hanteras. Det skapar också ett behov av nya byggmaterial som måste produceras och transporteras till en byggarbetsplats, säger Bård Sverre Hernes, koncerndirektör på Norconsult.

– Det finns en stor potential i att återanvända mer och bygga mindre nytt. Och kanske också bygga mycket smartare än vad vi gör idag, tillägger han.

Norges tidigare digitaliseringsminister, Nikolai Astrup, deltog i paneldebatten och tycker inte att norrmännen har tagit in vad den gröna omställningen innebär, vad den kommer att kräva och vad den kommer att kosta.

– Vi går igenom en global omställning. Alla världens företag, stater, kommuner och föreningar måste ställa om, från fossilt till förnybart, från linjär till cirkulär ekonomi, från höga utsläpp till låga, säger Astrup.

Visionen för Hållbarhetsveckan är "Kunskap växer när den delas". Under veckan kommer experter från Norconsult och externa talare beröra de flesta av FN:s hållbarhetsmål, från ekonomisk till social och miljömässig hållbarhet.

Under de sammanlagt 45 seminarierna ges konkreta exempel på hur konsultbranschen kan utmana på hållbarhetsområdet inom ämnen som exempelvis cirkulär ekonomi, arkitektur, planprocesser, materialval och solenergi. Norconsults koncernchef Egil Hogna är tydlig med sina förhoppningar.

– Som anställd på Norconsult ska du ha mod och kreativitet och du ska ha förmågan att kommunicera pedagogiskt med kunderna för att få igenom alternativa sätt att lösa uppgifterna, säger Hogna.

– När jag pratar med våra kunder så är de öppna för att de behöver utmanas på hållbarhetsområdet. De vet hur de har löst uppgifterna de senaste 20 åren, men det är bara i en öppen och dialog som vi kan hitta framtidens lösningar, tillägger Hogna.