Bild från ett av sju områden som omfattar den digitala dialogprocessen för området Södra Hallerna i Stenungsund

Digitalt dialogverktyg främjar social hållbarhet i Stenungsund

När Norconsult utvecklar planprogrammet för Centrala och Södra Hallerna i Stenungsund, tar man hjälp av den senaste tekniken i samarbete med dotterbolaget Astando. Genom ett digitalt dialogverktyg får invånarna möjlighet att själva lämna idéer för områdets utveckling.

Det finns stora planer för utvecklingen av Centrala och Södra Hallerna utanför Stenungsund. Området som idag huserar ett antal bostadsområden, skog och jordbruksmark planeras att utvecklas till en hållbar stadsdel med framför allt fler bostäder men även ett visst inslag av centrumverksamheter och kommunal service. Som en del av kunskapsunderlaget så önskar kommunen nu få in allmänhetens synpunkter. Till detta startas nu en dialogprocess som delas upp i två delar: en fysisk och en digital. Den sistnämnda är relativt ny metod i Sverige, men Norconsults planarkitekt Nora Harms har goda erfarenheter av detta från tidigare uppdrag.

- Fördelarna är många! Processen blir tydligare, tillgängligare och mer demokratisk. Att medborgarna bjuds in till att vara mer delaktiga inger mer förtroende och acceptans för kommunens arbete, vilket i sin tur ökar den sociala hållbarheten, förklarar hon.

Den digitala dialogprocessen sker parallellt med den fysiska. Genom en digital plattform innehållande drönarfoton över sju utpekade utvecklingsområden vill Norconsult ge de boende en bättre överblick av områdena som planeras att utvecklas och vilka möjligheter som finns. Besökaren på plattformen kan klicka runt och placera kartnålar i drönarbilderna och formulera ett förslag för just den platsen.

- Det handlar både om att vi vill få en bättre bild över hur platserna används idag, en kategori som vi valt att kalla ”smultronställen” – favoritplatser som i möjligaste mån ska bevaras och förvaltas. Helt enkelt involvera de mjuka värdena, berättar Nora. Genom att inleda den digitala processen i ett tidigt skede hoppas vi kunna fånga upp viktiga inspel från de boende i området. Det är ju de som har bäst koll på förutsättningarna: vart de bästa promenadstigarna finns, vilka utkiksplatser som är vackrast, vilka delar som känns trygga och mindre trygga och så vidare.

När processen stängs efter två månader samlas alla idéer och inspel in för att grupperas ihop i olika kategorier som exempelvis infrastruktur, kultur, idrott och så vidare.

– Vi hoppas få in många idéer som hjälper oss att få ett mänskligare perspektiv, säger Nora. Metoden har stor potential. I detta uppdrag samarbetar vi med vårt dotterbolag Norconsult Astando. De tillhandahåller även dialogverktyget som vi använder för den digitala delen. Målet med ökad social hållbarhet är ju att de som bor i området ska kunna vara med och påverka utvecklingen av sin egen närmiljö. Människan i centrum helt enkelt.

Du hittar mer information om projektet här