Foto: Trafikverket

Förnyat förtroende för Norconsult och Mälarbanan

Norconsult har arbetat med ledningsprojektering av Mälarbanan längs sträckan Huvudsta-Spånga sedan 2018. Nu har bolaget fått förlängt förtroende av Trafikverket i ytterligare tre år när projektet går in i en ny fas.

Mälarbanan är ett av Norconsults största uppdrag där drygt 100 ingenjörer inom flertal olika teknikområden är involverade. En lyckad kombination av bra samarbete, hög leveranssäkerhet och tydlig kommunikation har resulterat i två bonusutdelningar, pris för innovativt arbetsmiljöarbete och nu förlängt uppdrag med ytterligare tre år från Trafikverket. Uppdragsledare Lennart Wetterholt är mycket nöjd med insatsen.

- Detta är ett mycket fint kvitto på vår prestation, säger Lennart. Det ger också en uppmuntran för stabilitet och effektivitet i vår uppdragsorganisation.

Från och med 2021 kommer projektet in i en ny fas, från projektering till större samarbete med entreprenören och vi går in produktionsskedet i större omfattning. Lennart och hans kollegor är då projekteringsstöd under byggtiden där sträckan Huvudsta-Spånga stundtals kommer att stängas av helt för tågtrafik.

- Det är många och mycket komplexa moment som ska falla på plats för att byggnationen ska kunna färdigställas under tågstoppen, förklarar Lennart. Allt sker i hög samverkan mellan oss, entreprenören Svevia och Trafikverket och vi ser fram emot att fortsätta resan tillsammans med dem i ytterligare tre år, avslutar han.