Norconsults koncernchef Egil Hogna är mycket nöjd med utvecklingen under årets första kvartal.

Första kvartalet 2022: Nordisk tillväxt och förbättrad lönsamhet för Norconsult

Trots turbulenta tider i Europa levererade Norconsult en omsättningsökning och förbättrat rörelseresultat under första kvartalet i år. Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 929 miljoner NOK, jämfört med 1 708 miljoner NOK föregående år. Detta motsvarar en ökning på 221 miljoner NOK, där den organiska tillväxten med hänsyn tagen till förvärv uppgår till 10,6 procent för koncernen.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 221 miljoner NOK, jämfört med 175 miljoner NOK samma kvartal föregående år.

– Även om osäkerheten i Europa ökar upplevde vi en hög aktivitetsnivå under första kvartalet. Tillväxten är stabil i alla de nordiska länderna, särskilt i Sverige, Danmark och Norge. Technogarden har dessutom visat en mycket positiv utveckling under kvartalet. Strategiperioden 2022–2024 inleddes också under första kvartalet, där hållbarhet, innovation och digitalisering är viktiga fokusområden för att skapa kundvärde, tillväxt och utveckling. Under det första kvartalet medverkade vi i ett antal spännande initiativ inom de här områdena, såsom Hållbarhetsveckan 2022, innovationskonferensen The Edge, inrättandet av en separat enhet för digital transformation och Byggfloken, säger koncernchef Egil Hogna.

Kampen om talanger ökar

Norconsult har idag cirka 5 200 medarbetare. Ytterligare tillväxt förväntas genom både rekrytering och förvärv i framför allt Norge, Sverige och Danmark. Under första kvartalet blev Kristin Jarmund Arkitekter en del av Nordic – Office of Architecture, och Jord & Miljø och Jord & Teknik blev en del av Norconsult i Danmark. Dessutom har ett antal stora rekryteringskampanjer genomförts under kvartalet, och i april vann Norconsults dokumentärserie ”Rådgiverne” från 2021 pris för bästa digitala kampanj vid Europower Communications Conference. Just nu planeras den andra säsongen och koncernen hoppas att serien kommer att hjälpa företaget att attrahera ännu fler av de främsta talangerna i branschen.

Fler nya kontrakt under första kvartalet
Norconsult har mer än 20 000 pågående projekt varje år. Bland de nya kontrakt som tecknades under första kvartalet ingick ett ramavtal i Örebroregionen i Sverige, vilket innefattar om-, till- och nybyggnader av olika vårdbyggnader. Dessutom konstruerar vi en nästan 290 meter lång spektakulär gång- och cykelbro i Karlstad. I Danmark vann vi ett kontrakt för arkitektonisk och teknisk rådgivning i samband med renoveringen av 541 bostäder för Sundby-Hvorup Boligselskab.

Vi har också vunnit flera spännande projekt i Norge under första kvartalet. Sunnhordaland Kraftlag planlägger uppförandet av nya vattenkraftverket Blåfalli Fjellhaugen, och Norconsult anlitades som konsult under första kvartalet. I Bergen vann Norconsult Informasjonssystemer ett kontrakt för digitalt samarbete och BIM-samordning för Bybanen. I Bodø medverkar Norconsult i ett antal olika projekt i samband med uppförandet av Bodø Storstue vid Thalleåkeren i Bodø för FK Bodø/Glimt, med målet att klassificeras som BREEAM Communities Outstanding.

I samband med utbyggnaden av av Grønlikaia i Oslo, det sista stora stadsutvecklingsområdet i Bjørvika, är Norconsult och Nordic prekvalificerat av Hav Eiendom som ett av tre team som ska utföra parallella uppdrag för Buffersonen på Grønlikaia. Dessutom har Nordic valts ut att tillsammans med Rodeo utveckla NRK Normannsløkka i Oslo.

Technogarden har också haft en hög aktivitetsnivå under första kvartalet och har bland annat förnyat ramavtal med Aker Solutions.

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna i Europa är mer osäkra än på länge, vilket också kommer att påverka bygg- och anläggningsindustrin i Norden under de kommande åren. Norconsult följer noga situationen för att snabbt kunna anpassa sig till eventuella framtida förändringar på marknaden. Under första kvartalet tog Norconsult tillsammans med flera branschkollegor initiativet att sammanföra konsultbranschen för att stödja Röda Korsets humanitära arbete i Ukraina, och koncernen bidrog med 2 miljoner norska kronor.