Bild på hur husen på Märlspiksgatan kommer se ut efter renovering

Folkhemsarkitektur och återbruk i nytt renoveringsuppdrag

Norconsult har tagit fram förfrågningsunderlag för en klimatskalsrenovering som både återställer och moderniserar fem flerfamiljshus i Göteborg. Fokus har varit återbruk och återskapande och stor vikt har fästs både vid klimathänsyn och husens historia.

På Gråbergets topp i stadsdelen Majorna i Göteborg ligger fem lägenhetshus från 1950 som förvaltas av Familjebostäder. Husen har renoverats i omgångar och tappat sin ursprungliga karaktär av folkhemsarkitektur. I samband med att hyresvärden nu åtgärdar tak, fönster och fasad har Norconsult tagit fram en plan för att återskapa fastigheternas ursprungliga utseende.

– Fasaderna kommer återställas till slätputsad yta i originalfärgerna ljusgrön och gulbeige som vi har hittat bakom dagens fasad. Det kommer dessutom läggas ett rött tegeltak och alla fönster kommer flyttas ut för att skapa en mer tidstypiskt slät fasad utan utan djupa nischer, säger Joel Gustafsson, arkitekt på Norconsult.

Temat för renoveringen är återbruk och återskapande. Hela renoveringen genomsyras av en tydlig plan för återanvändning, dels av material som går att plocka ner och spara för användning vid nya projekt, dels i form av återbrukade lertegelpannor som tagits tillvara från andra fastigheter och ska ersätta de nuvarande betongpannorna på taken. På så vis minskar utsläppen av växthusgaser med 26 ton jämfört med ett helt nytt tak. Dessutom minskar avfallet med 100 ton.

– Man pratar mycket om koldioxidekvivalenter, och visst är det viktigt att få ner utsläppen. Men genom återbruk kan vi också återskapa en tidstypisk stil, och det är också en form av social hållbarhet, säger Joel Gustafsson.

Renoveringen beräknas vara klar 2023.