Fortsatt stark tillväxt för Norconsult Sverige under kvartal 3, 2022

Under årets tredje kvartal visar Norconsult Sverige fortsatt stark tillväxt men med lägre marginal.

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 228 MSEK (199 MSEK) vilket motsvarar en tillväxttakt på 14,7%. För helåret har Norconsult ökat nettoomsättningen inom alla verksamhetsområden till 846 MSEK (733 MSEK) vilket innebär en tillväxttakt på 15,6%. EBITA uppgår till 42 MSEK (40 MSEK) vilket ger en EBITA-marginal på 5,0% (5,5%). Norconsult har en fortsatt hög sysselsättning och ett framgångsrikt rekryteringsarbete gör att bolaget fortsatt har en hög organisk tillväxt som har en positiv effekt på nettoomsättningen.

- Trots osäkerheten på marknaden är vi väl positionerade inom alla områden inte minst inom energisektorn som upplever en stark efterfrågan på sina tjänster, säger Farah Al-Aieshy. Vi ser en fortsatt hög konkurrens med pressade timpriser men vi har en bra mix i vårt erbjudande vilket gör att vi ser på framtiden med tillförsikt, fortsätter Al-Aieshy.

CIK tävlar vidare

Arkitektur mottog European Property Awards arkitekturpris i kategorin ”Mixed Use Architecture” för CIK, Centrum för Idrott och Kultur i Knivsta. Vid prisutdelningen stod det klart att CIK blev ”five-star winner” och därmed nominerat att tävla vidare mot bidrag globalt.

- CIK fortsätter att imponera. Projektet är ett mycket bra exempel på hur bra samarbete mellan kund och konsult skapat en fantastisk anläggning, säger Farah Al-Aieshy.

Fortsätter att vinna strategiska uppdrag

Norconsult fortsätter att vinna strategiskt viktiga uppdrag bland annat har Bro & Analys vunnit uppdrag att upprätta förfrågningsunderlag, BPU och underlag för tillståndsansökan vattenverksamhet för utförandeentreprenader gällande 3 broar inom Vilhelmina kommun. Inom Energi & Industri har vi vunnit uppdraget att flytta kraftledningar för Powermout där Trafikverket är slutkund. Norconsult har vunnit detaljprojekteringen av en ny opera i Kristiansund i Norge där svenska akustiker ansvarar för salsakustiken och övriga kompetenser är fördelade på olika specialistavdelningar på Norconsults kontor i Trondheim, Molde och Kristiansund.

Attraktiv arbetsgivare

Norconsult har idag 5 500 anställda på cirka 130 kontor främst i Norge, Sverige och Danmark.

I Sverige har bolaget för andra året i rad blivit utsett till Karriärföretag 2023. Karriärföretagen är en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för unga talanger.

I Norge har dessutom Norconsult nyligen rankats som Norges näst mest attraktiva arbetsgivare för konsulterande ingenjörer, enligt Universum Professional Survey.