Foto: Norconsult

Från kandidatuppsats till chefsposition

Att skriva kandidatarbete på Norconsult visade sig vara ett lyckat drag för Axel Emanuelsson. Efter snart nio år på företaget trivs han fortfarande som fisken i vattnet och har många spännande projekt bakom sig i rollen som uppdragsledare. Numera är Axel gruppledare.

- Parallellt med min civilingenjörsutbildning hade jag läst till kurser biologi och var i färd med att skriva kandidatarbete. Då blev jag intresserad av att fördjupa mig inom vattenkraft och fiskvägar, och förstod att detta även var något man kunde jobba med som civilingenjör, berättar Axel om studietiden på Chalmers.

Samma team men på olika platser
Genom en bekant fick han kontakt med en handledare på Norconsult, och det bestämdes att hans kandidatuppsats skulle skrivas där. Beslutet visade sig vara ett lyckat drag, och resulterade i en anställning på Team Vattenbyggnad. Sedan dess har han hunnit byta stad ett par gånger, men tillhörigheten har alltid varit densamma.

- Jag satt inledningsvis ett år på Stockholmskontoret eftersom min flickvän bodde och jobbade i Stockholm, varpå vi flyttade till Göteborg. Efter fyra år flyttade vi tillbaka till Stockholm igen, och det har gått förvånansvärt smidigt. Jag har tillhört samma team under alla år och företaget har gett mig möjlighet att vara flexibel under de omständigheterna, berättar Axel.

Dags för nästa steg i karriären
Efter ungefär nio år på Norconsult trivs han fortfarande ”som fisken i vattnet”, och har många spännande projekt bakom sig i rollen som uppdragsledare. Efter sommaren 2019 var tiden kommen för nästa steg i karriären – att bli gruppledare.

- När jag fick erbjudandet funderade jag på det ett tag, och landade i att det skulle bli en kul utmaning som var värd att testa. Företagskulturen här uppmuntrar till att prova nya saker, och det finns ingen fast utstakad väg att följa, säger Axel.

När Axel ser tillbaka på sin karriärresa är det både företagsstruktur och exjobbet han lyfter fram som särskilt viktiga.

- För mig var möjligheten att få skriva exjobb på ett företag jag var nyfiken på väldigt viktig. Då får man en bra chans att känna in en potentiell arbetsplats, och även testa det ämnesområde man intresserar sig för i praktiken, avslutar Axel.