Från vänster: Katrine Hermansson och Lars Ylander, Norconsult. Foto: Krister Engström

Gammalt torg i ny skepnad

Kulturhustorget i Skövde har länge varit en av regionens mest besökta mötesplatser – trots att platsen varit långt ifrån optimal för möten. Norconsult fick i uppdrag att göra en ny gestaltning av platsen, och nu har Hans-Erland Heinemans grandiosa kulturhus äntligen fått den omgivning det förtjänar.

När tåget rullar in på Skövde centralstation är en av de första sakerna som syns en stor, expressiv byggnad i rött tegel och ärgat koppartak. Det är Sveriges allra första kulturhus, som under ett och samma tak rymmer bland annat konsthall, bibliotek, biograf, teater och konstmuseum. Huset är ritat av Skövdes store arkitekt Hans-Erland Heineman och har med sin karaktäristiska 60-talsarkitektur blivit ett riktigt landmärke i Skövde.

När vi är på plats utanför Kulturhuset är det sen höst. Vinden piskar och en snabbt sjunkande temperatur i kombination med en global pandemi gör att torget är tomt så när som på två personer. Det är landskapsarkitekten Katrine Hermansson och arkitekten Lars Ylander från Norconsult i Göteborg som är på plats för att se slutresultatet av det arbete de bedrivit under de senaste två åren.

För en tid sedan fick nämligen Norconsult det ärofyllda uppdraget att gestalta torget utanför Kulturhuset, för att göra det mer synligt, tillgängligt och inbjudande.

– Kulturhuset är en fantastisk byggnad, som Skövdeborna är väldigt stolta över. Och det är med all rätta. Omgivningarna runtomkring har dock hela tiden genomgått små och stora förändringar, och till slut nådde man en punkt då helheten kanske inte gjorde torget rättvisa, säger Katrine Hermansson, och fortsätter:

– Skövdes kulturhus är alltså det första du kommer till om du kommer till stan med tåg, men utformningen av torget har inte varit optimal. Jag tror till och med att många gäster tidigare missat att torget ligger här.

Mycket har hänt sedan byggnaden restes 1964, och när Norconsult fick i uppdrag att göra om torget stod man inför flera utmaningar. Till exempel fanns ett miljöhus med tillhörande soptunnor centralt beläget på torget, vilket inte såg trevligt ut för förbipasserande. Torget var bitvis instängt av flera murar och upplevdes snarare som stängt än som öppet. Dessutom var det trångt; till exempel stod en skrymmande glaspyramid mitt på torget för att ge ljus till Valhall, en danslokal belägen under mark.

Uppdragsbeskrivningen var tydlig. Torget behövde bli mer öppet och rymligt – utan att upplevas öde.

Läs mer om lösningarna och det färdiga resultatet i Norconsult Idag