Foto: Sara Mac Key

Generatorbyte med kirurgisk precision

När en av EON Värmes två generatorer vid anläggningen i Norrköping dömdes ut vände man sig till Norconsult om råd: skulle man reparera eller köpa en helt ny? Valet föll på det senare, vilket skulle leda till en lika vindlande som detaljerad utmaning gällande tid, millimetrar och vindhastighet.

Långt ut på Händelö, en konstgjord ö i Norrköpings hamn där industrier ligger sida vid sida med naturskyddsområden och sommarstugor, sticker Händelöverkets bolmande skorstenar upp ovanför trädtopparna. Härifrån förser EON Värme Norrköping och Söderköping med el och fjärrvärme, allt som oftast utan större dramatik. Men vid midsommar 2016 fick man ett negativt besked: en av verkets två generatorer som stått på platsen sedan 1982 var i så dåligt skick att den antingen skulle behöva repareras eller bytas ut mot en ny.

– Vad var inte en utmaning? säger anläggningschefen Henrik Lundberg med ett snett leende när vi är på väg in i anläggningen och jag frågar honom om det test man nu ställdes inför. Han utvecklar:

– Vissa anläggningar i Europa har drabbats av stopp i upp emot ett år då man inte upptäckt fel i tid vid sina anläggningar. Sedan säger det bokstavligen smackelibang. Då pratar vi inte om ett inkomstbortfall på ett par miljoner utan snarare om tiotals miljoner i veckan som tickar iväg. Claes Svensson, som blev projektledare för generatorbytet, flikar in.

– När vi vid tiden gjorde förstudieanalysen av generatorn fick vi höra att den kunde hålla i två år, men att den lika gärna bara skulle hålla i två veckor. Den skulle i vilket fall som helst inte hålla någon längre tid. Det gällde med andra ord att agera snabbt. Bland det första Lundberg och Svensson gjorde var att kontakta Norconsults Hans-Åke Eriksson. Tillsammans med kollegan Rolf Johansson åtog han sig projektet.

Läs mer om uppdraget i senaste numret av Norconsult Idag