Guld till Norconsult

Norconsults arkitekter har haft uppdraget att projektera gymnasieskolan Sävehuset i Visby. Och nu, knappt ett år innan den tas i bruk, har vi fått besked att målet är nått, Sävehuset har fått sin miljöcertifiering Guld.

Skolan är från 1970-talet och hade ett mycket omfattande ombyggnadsbehov. Så stort att åtgärderna betraktas som en nybyggnad på befintlig stomme.För att lyckas med miljöcerti­fieringen av byggnaden är endast sunda material valda och det har varit stort fokus på att skapa en energieffektiv byggnad med en god inomhusmiljö.

Den befintliga byggnaden upplevdes som mörk, tung och instängd med långa korridorer utan någon tydlig huvudentré. Den stora utmaningen har varit att få in tillräckligt med dagsljus då byggnadens befintliga djup på ca 40 m innebar att många rum inte kunde placeras mot fasad.

-Vi visste inte om vi skulle klara kraven för dagsljusindikatorn, berättar Julia Grabe, arkitekt hos Norconsult. - Det var pirrigt in i det sista eftersom Sweden Green Building Council, som granskar och bedömer ansökan, behövde ett förtydligande. Glädjande nog visade deras granskning att vi klarade certifieringen. Och det är extra roligt eftersom det bara finns ett tidigare ombyggnadsprojekt i Sverige som har fått betyget Guld, fortsätter hon.

Den ombyggda skolan får en utbyggd huvudentré som är centralt place­rad i byggnaden. Från denna nås en generös yta för reception, foajé, café, scen samt studieplat­ser. Runt en ny central trappa, som leder till en ljus och öppen rumsvolym på övre plan, skapas en stor öppning i bjälkla­get för att förse entréplanet med mer dagsljus. Arkitekterna har arbetat mycket med att öppna upp byggnaden för att skapa bättre rymd, flöden och dagsljusinsläpp.

- Det är fantastiskt roligt att vi har lyckats så väl på Sävehuset. Det har jobbats hårt under projekteringen för att uppnå det. Inte minst från Norconsults sida med Kerstin Björn, Julia Grabe och Torbjörn Johansson i spetsen, berättar AnnaMaria Englund, Byggprojektledare hos Region Gotland.

- Att klara en certifiering Guld vid en ombyggnad är inte helt lätt. Och med de förutsättningar som vi har haft, så har dagsljusindikatorn varit en svår utmaning. När vi nu går runt på bygget och ser hur lokalerna börja ta form, så ser man redan att den nya gestaltningen med bl a större fönster, taklanterniner och öppnare planlösningen kommer att resultera i riktigt fina och ljusa lokaler. Det känns väldigt roligt, fortsätter AnnaMaria.