Bild från Ingenjörer utan gränsers arbete i Tanzania. Personal från en skola visar och berättar om hur man har löst dricksvattenförsörjningen hemma hos en elev.

Ka n dina ingenjörskunskaper göra nytta utomlands?

Den 8 juni berättar fyra Norconsultare om hur de fått användning av sina ingenjörskunskaper i utlandet. Välkommen på webinar!

Tisdagens webinar är en del av en seminarieserie med på VA-tema som hålls digitalt tre gånger per år. Seminarierna vänder sig till personer med intresse inom VA-frågor och har tidigare handlat om dagvatten, dricksvatten och tillskottsvatten.

– Syftet med serien är att lyfta ny teknik och visa vad vi jobbar med på VA-området, säger Emma Nilsson Keskitalo, VA-utredare på Norconsult och arrangör.

Denna gång tangerar seminariet även miljöområdet och vänder sig till alla som är intresserade av att jobba utomlands.

– Vi kommer ha fyra medverkande som berättar om sina utlandstjänster. Vi har en känsla av att många sitter och drömmer sig bort. Och det finns spännande tjänster där man har chans att lära sig så mycket nya saker, säger Emma Nilsson Keskitalo.

Emma har själv gjort utlandstjänst som VA-ingenjör i Abu Dhabi 2009 och var i Tanzania via Ingenjörer utan gränser 2018. Hon menar att resan gav henne erfarenhet och perspektiv hon inte hade kunnat få i Sverige.

– Jag har exempelvis fått en helt annan syn på vatten. I Tanzania tar de vara på varenda droppe regnvatten, något som börjar bli alltmer aktuellt för oss här i Sverige i takt med den gröna omställningen. Vi inventerade också toalettlösningar och biogas, lösningar som har börjar byggas ibland annat Helsingborg och ses som en del i morgondagens VA-system i Sverige, om än lite mer modernt och i större skala, säger hon.

Program 8 juni kl 14.00

Anmäl dig på denna sida senast 7 juni: Så kan dina ingenjörskunskaper göra nytta utomlands

Inledning: Kristin Holmberg, Norconsult och Engineers without borders Sweden (10 min)

Debora Falk: Norconsult och Associate WASH (Water Sanitation Hygiene), Officer på UNHCR (30 min)
Debora Falk har trots sin unga ålder redan varit med i flertalet längre internationella projekt i bl.a. Västbanken, Uganda, Sierra Leone och Tanzania där hon får användning av sin ingenjörsmässiga kunskaper inom vatten, avlopp och sanitet.

Kristina Reeves: Norconsult och Environmental specialist MSB (15 min)
Kristina Reeves har blivit utsänd på uppdrag av MSB, för OCHA, en del av FN som miljöspecialist på plats i Filippinerna för att identifiera miljörisker och ge råd om åtgärder i tornadodrabbade områden.

Mia Ivarsson: Environmental specialist, Norconsult
Mia var under 2019-2021 i Tanzania och jobbade med miljöutbildningar åt Hope for Children Hon jobbade mycket med enkla processer kring vattenrening, byggandet av regnvattentankar och andra frågor inom miljö.

Frågor och avslut (20 min)

Moderator: Kristin Holmberg, Norconsult