Illustration över Karlatornets grund, Bild: Peter Berg, Norconsult och Serneke

Karlatornet kräver nya metoder för grundläggning

Vad finns egentligen under Nordens högsta byggnad? Norconsult har ansvarat för geoprojekteringen och bergtekniken för Karlastaden. Och i den göteborgska leran har man fått ompröva synen på grundläggning.

Ambitionen var att Karlatornet med sina 73 våningar och cirka 240 meter skulle vara klart i år, lagom till Göteborgs 400-årsjubileum. Men enligt nya beräkningar kommer tornet vara inflyttningsklart hösten 2022. Resten av Karlastaden planeras stå helt färdig 2025.

Norconsult har varit involverade i projektet sedan 2015 och ansvarat för detaljplan, projektering, kontrollprogram och geotekniska undersökningar. En del av uppdraget var att förse byggentreprenören med underlag för hur de ska grundlägga. Geoteknikerna upptäckte tidigt att marken där tornet skulle byggas bestod av ett djupt lager lera.

– Vi gjorde en fältundersökning med bland annat sondering för att se hur djupt det var ner till berggrunden. Vi borrade så mycket att marken nästan såg ut som en schweizerost. Vi kom fram till att djupet varierade mellan 45 och 70 meter. Dessutom sluttar berggrunden, säger Richard Carlsson som var en av fältgeoteknikerna på plats.

När man ska bygga riktigt högt är det en fördel om det inte är så långt till berg, helst mindre än 30 meter. Så under rådande förutsättningar gick det inte att använda av sig konventionella metoder. Traditionella betongpålar, den metod som vanligtvis används, skulle inte fungera. Valet föll i stället på grävpålar med en diameter på två meter, något som inte tidigare har använts för husbyggnad i Sverige.

– I berggrunden finns nästan alltid sprickor som beroende på bergets lutning kan göra att pålarna glider ut. Därför var vi tvungna att borra ner pålarna djupare i berget än vad vi först trodde. Det är på gränsen till vad som är tekniskt möjligt, säger Bengt Askmar.

Fick till en stabil grundläggning

Installation av grävpålar startade i augusti 2017 och pågick fram till september 2018. 57 grävpålar på mellan 50 och 70 meter borrades tre till sju meter ner i berggrunden. Resterande arbete med schakt och gjutning av bottenplattan avslutades i maj 2019.

– Tack vare gediget ingenjörsarbete med bra kontakt mellan grävpålar och berg, samt gjutning av en 3,75 m tjock bottenplatta, fick vi till en stabil grundläggning, säger Bengt Askmar.

Men jobbet med grunden är inte avslutat. För Norconsults del handlar mycket av det kommande arbetet om uppföljning och kontroll för att säkerställa att tornets grundläggning står pall när de andra byggnaderna växer fram runt om Karlatornet. Och under hösten landade ett uppdrag för projektering, kontrollprogram och geotekniska undersökningar för nästa etapp i byggnationen av Karlastaden.

– Det här är ett helt unikt projekt, vi har dragit en massa lärdomar vad gäller grundläggning av höga hus i göteborgsförhållanden. Med upp till 100 meter lera på sina håll kan vi säga att vi kan vår sak nu, säger Bengt Askmar.