Foto: Unsplash

Kyla på beställning

Solar House riktar sig till kunder i varma länder med många soltimmar, i till exempel Mellanöstern och Gulfstaterna, där behovet av att kyla fastigheter är stort och drar enorma mängder energi. Solar House utvecklades för att visa att det faktiskt går att bygga mycket energisnåla hus även i dessa klimat.

Principen är enkel: solceller på taket alstrar under dagen el som driver ett kylsystem, som i sin tur kyler både byggnaden och en ackumulatortank. Under natten, när kylsystemet stängs av, används den lagrade kylan i ackumulatortanken för att generera ett fortsatt behagligt inomhusklimat. Tekniken liknar den i ASES (Active Solar Energy Storage), som redan finns installerat på flera platser i Norden. Skillnaden är den att ASES långtidslagrar värme som används under vintermånaderna, medan Solar House korttidslagrar kyla för användning varje dygn.

Hittills har elpriserna på den tänkta marknaden varit alltför låga för att den här typen av lösningar ska vara intressanta, men det ändras i takt med att samhället ställer om till fossilfri energi. Den potentiella marknaden är med andra ord enorm.

Solar House-tekniken blir mest effektiv om den kombineras med andra åtgärder. Den går även att applicera på existerande hus, men då behöver man komplettera med till exempel isolering, flerglasfönster och bra ventilation. Solar House kan även bli en så kallad Plusenergibyggnad, som producerar mer energi än den konsumerar. Överskottet kan exporteras till elnätet. 

Etiopisk ekoby
Norconsult fick i uppdrag att formge en ekoby i Etiopien, och där var Solar House en del av lösningen. Byggnaderna skulle ha solceller på taken och utformas med klimatsmarta material och tekniska lösningar, som tillsammans beräknades spara minst 60 procent energi.