Bild: Gatun arkitekter

Mångfacetterat planarbete

På uppdrag av Stockholm stad arbetar Norconsult med den första etappen inför utvecklingen av Slakthusområdet i Stockholm. Från att ha varit ett renodlat verksamhetsområde ska det bli en blandad stadsdel med bostäder, kontor, handel och service. Norconsult har stöttat kommunen i att ta fram planhandlingar.

Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en urban stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och service samsas med nya parker och torg. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och utvecklas tillsammans med tusentals nya bostäder och arbetsplatser.

– Att få vara med i omvandlingen av en helt ny stadsdel är verkligen jättehäftigt, säger Jonas Hallberg som är planarkitekt på Norconsults team Plan.

Han fortsätter:

– Det har varit en väldigt pressad tidsplan, men tack vare att vi har haft ett så nära samarbete med kommunen har det gått väldigt snabbt.

För att säkerställa att nybyggnationen är i linje med områdets gestaltningsprogram har Norconsult även haft en tät kontakt med stadsarkitekten och byggaktörer.

– Buller från Tele2 Arena, befintliga verksamheter och den rådande nattklubbskulturen i området, är andra aspekter som vi har behövt ta hänsyn till i detaljplanen, säger Jonas.

Även Norconsults team Väg & Trafik samt team VA-teknik arbetar med utvecklingen av Slakthusområdet. De första inflyttningarna påbörjas 2025 och hela Slakthusområdet beräknas vara klart 2033.