Team Bro är marknadsledande inom stålkonstruktion och har bland annat arbetat med Guldbron i Stockholm och Hisingsbron i Göteborg

Marknadsledande brogrupp ansluter till Norconsult i Norr

Norconsult utökar sin brokompetens med ytterligare 10 broingenjörer. I och med det kan bolaget lägga till Luleå på kartan över brokompetens i Norden. Tillsammans blir man ca 110 broingenjörer i Luleå, Boden, Borlänge, Göteborg, Sandvika, Trondheim och Bergen.

De nya Norconsultarna kommer från Ramboll och deras kompetens har högt renommé, där man är marknadsledande i Sverige inom stålkonstruktion med två av de mest kända broarna just nu på meritlistan: Guldbron vid Slussen i Stockholm och delar av Hisingsbron i Göteborg.

- Många av oss har jobbat länge tillsammans, berättar Julia Elhag, teamchef Bro. Norconsult har en familjär känsla, hög kompetens och stor potential. Här finns en positiv anda med framtidstänk – ett företag på frammarsch där man gärna vill vara, fortsätter hon.

Bo Gerenmark, teamchef för Bro & Analys i Göteborg, ser mycket positivt på rekryteringen

- Detta är en grupp vars brokomptens har dominerat marknaden under många år - de fanns redan när jag började med broar för 40 år sedan. Nyheten togs emot med stor entusiasm här på Norconsult då alla vet vilka de är och känner till deras renommé och styrka, fortsätter han.

Tillsammans får Norconsult nu ca 110 broingenjörer i Luleå, Boden Borlänge, Göteborg, Sandvika, Trondheim och Bergen. Julia Elhag ser stora möjligheter både i att växa organiskt och att vinna intressanta uppdrag, särskilt då många viktiga samhällsinvesteringar görs i Norr.

- Vår spetskompetens inom stålkonstruktion kommer väl till pass både ur affärsmässig- och hållbarhetssynpunkt, med tanke på initiativ som Hybrit med flera. Vi kompletterar också brogruppen som redan finns på ett bra sätt, där vi är bekanta med många av kollegorna på brosidan sedan tidigare. Det ska bli väldigt roligt att få arbeta tillsammans med dem, avslutar Julia.