Foto: Emil Malmborg

Naturen trogen

Från Tyskland, via Madagaskar och slutligen till Lund. Dagmar Cloughs väg till Norconsult har inte varit spikrak, men naturen har löpt som en röd tråd genom kurvorna.​

På universitet i tyska Göttingen studerade Dagmar Clough biologisk mångfald och ekologi. Eftersom hon ville praktisera sina kunskaper i verkligheten begav hon sig till Madagaskar när tillfället dök upp.

– Där gjorde jag min doktorsuppsats om lemurers parningsbeteenden och hur det påverkas av parasitinfektion, berättar Dagmar.

Tillbaka i Tyskland fick hon en tjänst vid Göttingens universitet där hon fortsatte att forska om ekologiska interaktioner bland vilda djur. Några år senare flyttade både Dagmar och maken till Sverige efter att hon blivit erbjuden en forskartjänst vid Lunds universitet.

– Vi föll för Sverige och naturen här. Eftersom barnen också trivdes bestämde vi oss för att stanna,

säger Dagmar. Men trots den nyvunna kärleken till Sverige var det något som skavde. På universitetet i Lund ägnade hon sig åt ekologiska frågeställningar, naturvård och ekosystemtjänster, fast framför allt teoretiskt.

– Jag sökte mig så småningom till Norconult för att jag ville praktisera mina kunskaper på riktigt. Nu jobbar jag med att hitta lösningar för att bevara naturen och hitta miljövänliga lösningar. Exempelvis kan det vara att ta fram andra passager för djur när en ny väg ska dras, säger Dagmar.

Hon fortsätter:

– I dag är vi många som har klimatångest, då känns det bra för mig att bidra lite till en bättre värld genom mitt jobb.

Dagmar Clough

Yrke: Miljökonsult

Ålder: 42 år BOR: Lund.

Familj: Man och två barn.

Fritid: Friluftsliv och körsång.

Det bästa med mitt jobb: Att jag får arbeta med hållbara projekt och ekosystem.