Foto: Trond Joelsen, Byggeindustrien

Norconsult AS projekterade Årets Bygge 2018

LHL-sjukhuset Gardermoen blev korat till Årets Bygge 2018 under Byggedagene i Norge. Norconsult har stått för detaljprojektering av el, IKT, automation och VVS och har även varit rådgivare inom brand- och VA-teknik.

LHL-sjukhuset på 1,5 miljarder norska kronor beskrivs som ett föregångsprojekt inom energi, inomhusklimat och universell utformning. Norconsults dotterbolag Nordic – Office of Architecture har varit arkitekt för bygget. Bygget har en bruttoareal på 28 500 kvadratmeter. Byggherre har varit Gardermoen Campus Utvikling och HENT har varit totalentreprenör.

Norges grönaste sjukhus

Enligt tidskriften Byggeindustrien har projektet beskrivits som Norges grönaste sjukhus, och bedömde de tekniska lösningarna så innovativa att de har gått in med cirka 30 miljoner norska kronor som investeringsstöd. De tekniska lösningarna med element från passivhusteknik omfattar bland annat aktiv solskuggning med persienner och zonstyrda ventilationssystem. Detta är kända lösningar från kontorsbyggen, men det har aldrig använts i sjukhusbyggen tidigare.

Ett samarbetsprojekt med noll skador, fel och brister

Juryns motivering förkunnar bland annat att "genom en innovativ och effektiv användarprocess har sjukhuset genomförts som ett samarbetsprojekt i alla faser. Själva genomförandeprocessen har inkluderat flera innovationer och har genomförts med gott samarbete mellan aktörerna, ett starkt fokus på SHA, miljö, välbefinnande och ordning. Ett komplext sjukhusprojekt med en tydlig miljöprofil som levereras inom tid och kostnad med noll skada, noll fel och defekter. "

- Det här är ett mycket prestigefyllt projekt och det har varit spännande för Norconsult att bidra med sin tvärvetenskapliga kompetens inom sjukhus och hälsovård. Det är roligt att vi har bidragit till att förverkliga den byggnad som nu heter Årets byggnad 2018, säger Kjetil Ruud, chef för bygg- och anläggningsavdelningen och ansvarig för marknadsområdet Bygg & Fastighet.

LHL-sjukhuset är ett av flera stora hälsoprojekt som Norconsult har utformat de senaste åren. Nyligen har Norconsult tecknat avtal om design av en ny klinik och protonbyggnad på Radiumhospitalet i Oslo.

- De senaste åren har vi byggt upp en stark, tvärvetenskaplig kompetens inom sjukhus och hälsovård. I flera av hälsobyggprojekten har vi vunnit i stark konkurrens med andra aktörer, vilket visar att marknaden uppskattar vår tvärvetenskapliga expertis, säger Henning Vellene, chef för Division Tekniska system på Norconsult.