Foto: Norconsult AB

Norconsult bidrar till moderniseringen av Roslagsbanan

Roslagsbanan är en av de äldsta järnvägarna i Stockholms län. I arbetet med att modernisera spår och stationer har Norconsult bidragit med viktigt expertstöd inom geodetisk mätningsteknik.

I flera år har det pågått en omfattande utbyggnad av Roslagsbanan i Stockholm med bland annat byggande av dubbelspår, ombyggnation av Östra station och en ny station i Arninge. I slutet av året startar provkörning av nya tåg som planeras tas i drift i 2022.

För att möjliggöra införande av nya tåg pågår nu en omfattande inmätning av hela spåranläggningen som utförs av Strukton Rail AB. Team Geodesi på Norconsult har sedan 2018 varit involverat i projektet som expertstöd inom geodetisk mätningsteknik. Insatserna har framför allt omfattat beräkning av stomnätet i plan och höjd och kvalitetskontroller.

- Det har varit väldigt roligt att jobba tillsammans med Strukton i detta spännande projekt och på detta sätt bidra till utvecklingen av ett hållbart transportsystem i Stockholmsregionen, säger Yuriy Reshetyuk, uppdragsledare på Norconsult.

Mätningsarbetena är nu i slutskedet och beräknas vara klara till sommaren.