Foto: Norconsult Boreteknikk AS

Norconsult Boreteknikk fördjupar sitt erbjudande med undervattensdrönare

Norconsult Boreteknik har en bred erfarenhet av att utföra geotekniska undersökningar på sjö och hav. Nu växlar man upp tjänsteutbudet genom undervattensdrönare för att kunna ta sig an fler intressanta uppdrag i djupare vatten.

Att nyttja drönare inom samhällsbyggnad har blivit allt vanligare de senaste åren. Nu har tekniken också förflyttat sig från luft till vatten, där Norconsult Boreteknikk är en av de bolag som investerat i en undervattensdrönare.

- Vi ser en stor efterfrågan från marknaden när det gäller bottenkartläggning, och med undervattensdrönare kommer vi kunna erbjuda just detta. Det ger också stora vinster i tid- och kostnadsbesparing, då drönaren gör att vi slipper använda oss av dykare för dessa uppdrag, säger Teamchef Daniel Johansson.

Den nya undervattensdrönaren möjliggör undersökningar på 150 meters djup och lämpar sig mycket bra för kartläggning av kablar, rör och annan viktig infrastruktur på havsbotten.

- Precis som bolagets borrmast är drönaren också ett steg närmare en mer hållbar affär, säger Daniel. Fältgeoteknikerna undviker onödiga risktaganden som dykaruppdrag innebär, undersökningarna går snabbare och drönaren ger en bättre förståelse för vår miljöpåverkan på sjöbotten, avslutar han.

Vill du veta mer om vad Norconsult Boreteknikk kan erbjuda din verksamhet?

Kontakta

Daniel Johansson

+47 93003173

daniel.johansson@norconsult.com

Norconsult Boreteknikk AS