Del av Norconsults tävlingsbidrag

Norconsult deltar i klimattävling med bidrag om innovativa parkeringsplatser

Nu publiceras bidragen i klimatgalleriets tävling för klimatsmarta idéer. Norconsult har deltagit i tävlingen med bidragen Parricus och ASES.

Klimatgalleriet är en nystartad mötesplats för klimatsmarta idéer med syfte att inspirera till nytänkande sätt att bidra till klimatomställningen. Mellan 24 maj till 15 september lanserade galleriet en idétävling inom arkitektur, design och stadsutveckling där alla med intresse för klimatfrågor och samhällets rumsliga utveckling var välkomna att delta. Nu publiceras bidragen digitalt och de kommer också ställas ut på en vernissage under hösten.

En jury kommer att utvärdera förslagen och utse ett vinnande bidrag samt hedersomnämnanden, som alla belönas med en prissumma. Under tiden kommer galleriet fungera som en mötesplats för inspiration och kunskapsdelning.

Norconsult lyfter i sina tävlingsbidrag fram klimatsmart energilagring och förbättrad vattenhantering för parkeringsplatser. Bakom bidragen står Norconsults Hållbarhetsgrupp inom Marknadsområde Bygg & Fastighet.

Se alla bidrag på Klimatgalleriets Instagram

Läs mer om Norconsults förslag