Foto: Max Hjalmarsson

Norconsult Fältgeoteknik öppnar upp Skandiaporten

Projekt Skandiaporten syftar till att framtidssäkra den transoceana direktsjöfarten i Skandiahamnen i Göteborg. För detta krävs förstärkning och fördjupning vid hamnens södra kaj. Norconsult Fältgeoteknik har tidigare anlitats för geotekniska undersökningar i hamnen och har nu belönats med ett fortsatt förtroende i projektet, denna gång med Infra Action som uppdragsgivare.

Göteborgs hamn är ensam i landet om att hantera transocean direkttrafik. I takt med att containerfartygens storlek ökat kraftigt ser man ett behov av att behålla den strategiska funktionen med direkttrafik, varpå regeringen har beslutat att genomföra en infrastruktursatsning under namnet Skandiaporten. För detta krävs dels åtgärder som ska öka kapaciteten och säkerhet i farleden, samt förstärkning och fördjupning vid Skandiahamnens södra kaj.

Norconsult Fältgeoteknik har arbetat med geotekniska undersökningar och kärnborrning i hamnområdet sedan våren 2019, och har nu fått fortsatt förtroende att utföra ytterligare arbeten under maj 2020.

20191001_SSE_0082.jpg

- Precis som tidigare kommer vi att utföra sondering samt provtagning från en inhyrd plattform i vattnet utanför hamnen, säger Markus Mangsten. Skillnaden är att vi denna gång hyrs in som underkonsulter till Infra Action som har ramavtal med Sjöfartsverket, ett upplägg som fungerat mycket bra för båda parter, fortsätter han.

Johan Lundh, projektledare på Infra Action, håller med.

- Norconsult Fältgeoteknik har rätt kompetens och erfarenhet kring det som vi behöver hjälp med i detta uppdrag, säger Johan. Att fördjupa farleden är nyckeln till att effektivisera sjöfartstransporterna, det ger lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp per transporterad container. Vårt arbete skapar förutsättningar för att komma närmare detta mål.