Norconsults akustikexpert Gunilla Sundin föreläser på konferensen ”Inomhusmiljö i skolan och förskolan” 22 september

Norconsult föreläser om hållbara inomhusmiljöer i skolor

Hur kan samhällsbyggare utveckla hälsosamma inomhusmiljöer i skolan och förskolan? Och vilken betydelse har ljudmiljön för barns inlärning och koncentration? Om detta kommer Norconsults akustikexpert Gunilla Sundin att prata mer om på konferensen ”Inomhusmiljö i skolan och förskolan” 22 september.

”Traditionella” klassrum med avskildhet från korridorer och stängda dörrar håller sakta med säkert på att fasas ut när ord som kreativitet och öppenhet tar större plats på önskelistan hos moderna skolor. Men hur påverkar detta ljudnivåerna för dem som vistas där, och vad får det för konsekvenser?

Att ljudnivå och koncentrationsförmåga hänger ihop är sedan länge känt, men att navigera bland de byggnadskrav som gäller för öppna respektive avskilda planlösningar i skolmiljöer är betydligt krångligare. Detta vill Gunilla Sundin, akustikkonsult på Norconsult, bringa klarhet i sin föreläsning om hållbara ljudmiljöer på konferensen ”Inomhusmiljö i skolan och förskolan” 22 september.

- Det finns ett stort kunskapsglapp att fylla här, både hos beställare och skolpersonal, berättar hon. När moderna skolor byggs med öppna planlösningar för att främja kreativiteten hos elever och lärare glömmer man bort de regler och standarder som ska reglera ljudnivåerna, eftersom det bara gäller för ”stängda rum”. Detta och mycket mer kommer jag att berätta om under föreläsningen, säger Gunilla.

Konferensen syftar att uppmärksamma vikten av god inomhusmiljö hos såväl beställare, byggherrar och kommuner. Här ser Gunilla möjligheten att som akustiker komma in i tidigt skede vid byggen av moderna skolor, där ljudkraven uppmärksammas redan från början.

- Det är viktigt att förstå att ljudmiljö påverkar lärandet jättemycket. Vi akustiker kan vara behjälpliga redan i inledningsskede för att få med ljudaspekten tidigt, och på så sätt spara både pengar och främja hälsa, säger hon.

Nyfiken på att veta mer?

Anmäl dig till konferensen här