Fv Anna-Jeanette Larnelius och Mia Björckebaum

Norconsult förvärvar KMV forum

Norconsult utökar sitt erbjudande genom förvärvet av KMV forum. 1 september välkomnar bolaget 12 nya medarbetare med spetskompetens inom kulturmiljö.


KMV forum har 20 års erfarenhet av samhällsplanering, kulturarvsprocesser och processer för förvaltning av kulturmiljöer, med utgångspunkt från sina kontor i Stockholm och Göteborg. Dessutom är man en aktiv part i forskningssammanhang vad gäller att generera forskningsidéer och genomföra forskning i skärningspunkter mellan samhällsarbeten och kulturarv.

- Genom förvärvet av KMV forum kommer Norconsult kunna erbjuda en spetskompetens som vi tidigare saknade, berättar Anna-Jeanette Larnelius, vVD på Norconsult. Dessutom kommer våra nya kollegor att skapa nya möjligheter inom Norconsult i och med sin djupa kompetens och breda kundbas, fortsätter hon.

- Norconsult matchar KMV forums egen företagskultur och är dessutom drivna när det gäller kvalitet och samarbeten. Tillsammans kommer vi ytterligare stärka kulturmiljön som en central del i hållbar samhällsutveckling och vi fortsätter att bredda och fördjupa det viktiga kulturarvsarbetet, säger Mia Björckebaum, VD KMV forum.

- Båda företagen har affärer där dörrar kan öppnas för nya möjligheter när vi möts i ett ännu närmare samarbete, säger Anna-Jeanette. Medarbetarna på båda bolagen ser mycket fram emot att verka under samma tak och vidareutveckla samarbetet, avslutar Anna-Jeanette.

Läs mer om våra tjänster inom kulturmiljö här