Norconsult fortsatte sin lönsamma tillväxt under 2021

Norconsult levererade ett stabilt resultat under 2021. Bruttoomsättningen för året uppgick till 7 424 MNOK, vilket är en ökning med mer än sju procent jämfört med föregående år. Resultatet (EBITA) ökade till 630 MNOK, vilket innebär en bruttorörelsemarginal på 8,5 procent under 2021.

2021 slutade även bra, med en omsättning under fjärde kvartalet på 2 105 MNOK, vilket är en ökning med nästan åtta procent jämfört med samma kvartal föregående år. EBITA hamnade på 147 MNOK, vilket motsvarar en marginal på 7,0 procent.

– Aktivitetsnivån har varit hög under hela 2021. Tillväxten har varit särskilt stark inom förnybar energi, samt transport-, bygg- och fastighetsmarknaderna. Det är också glädjande att intresset för innovation och användningen av digitala verktyg för att minska klimatavtrycket och bygga mer hållbart ökar kraftigt, bland både kunder och samarbetspartners. På så sätt bidrar vi till att nå regeringens och branschens klimatmål, säger koncernchef Egil Hogna.

I synnerhet har Norconsult i Sverige och Danmark uppvisat lönsam tillväxt under det senaste året. Norconsults bemannings- och rekryteringsföretag Technogarden har också uppvisat en imponerande utveckling under 2021. I Norge har affärsområdet Regioner uppvisat en kraftig förbättring jämfört med föregående år. Huvudkontor och Förnybar Energi fortsatte att leverera starka resultat

I slutet av 2021 hade Norconsult 5 100 anställda, jämfört med 4 600 föregående år, och cirka 130 kontor. Även om den största delen av tillväxten är organisk, förvärvades 11 företag under 2021. I Sverige förvärvade vi PE Spår- och järnvägsteknikteam, NOCA Teknik, Bothnia VVS Ingenjörer och KMV forum. I Danmark förvärvade vi RUBOW arkitekter, medan vi i Norge förvärvade Djerving, Pure Logic, JAF arkitektkontor, AG Plan, samt Architecture, Pecom och Citiplan.

Fler spännande projekt vanns under fjärde kvartalet

I Norge är aktivitetsnivån hög på ett antal marknadsområden. Norconsult har befäst sin position inom sjukhussektorn, där vi vann den andra byggetappen av Haugesunds sjukhus under fjärde kvartalet, medan Hammerfest sjukhus och Radiumhospitalet är stora pågående projekt. Vi har även en hög aktivitetsnivå inom skolbyggnader, bland annat Borges största grundskola, Fjellhamar, samt sju skolprojekt för Oslobygg. Inom transportområdet arbetar vi bland annat med InterCity-sträckan Drammen-Kobbervikdalen och håller på med projekteringen av Majorstuen tunnelbaneknutpunkt för Sporveien.

Tillsammans med Stiftelsen Norsar och Alcatel Submarine Networks Norway kommer Norconsult att utveckla en lösning som upptäcker och varnar för laviner över vägar, samt om det finns fordon i lavinområdet.

I Sverige har Norconsult också stärkt sin marknadsposition och har under det senaste kvartalet tecknat ett antal ramavtal. Vi har även vunnit fas 2 för projektering av en ny fabrik efter branden som drabbade Polarbröd år 2020 och har stärkt vår position mot grön industri i Norrland, med uppdrag för både Hybrit och Northvolt.

I Danmark byggs en ny kampsportshall i Ringsted Sportssenter och dessutom utvecklar våra danska arkitekter ett större byggnadsområde i Lisbjerg, norr om Århus.

Nordisk tillväxt är central för ny strategiperiod

Under 2021 avslutade koncernen strategiperioden från 2019, och vi nådde målet på 7 miljarder i omsättning, 600 miljoner i rörelseresultat, samt hög medarbetar- och kundnöjdhet. Nyligen lanserade koncernen en ny strategiperiod för perioden 2022 till 2024, där lönsam tillväxt i Norden är central.

– Vi fortsätter med mycket av det positiva från den tidigare strategiperioden. Nyckeln till att leverera lönsam tillväxt ligger fortfarande i att kombinera ingenjörsyrket, arkitektur och digital kompetens. Samtidigt som flera av våra konkurrenter drar ner på antalet kontor, ska Norconsult växa med utgångspunkt i lokal närvaro i kombination med kompetens och samarbete över hela vårt nätverk. Genom nyskapande och innovation, och med vårt nya syfte “Varje dag förbättrar vi vardagen”, kommer vi under nästa strategiperiod att leta efter ännu mer hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi känner att vi är väl rustade inför framtiden, säger Hogna.