Passerande tåg i Jonsered. Foto Norconsult

Norconsult i projekt för höjd kapacitet på Västra stambanan

Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan på både person- och godstransporter förväntas fortsätta öka. Därför planeras insatser som kommer att ge högre kapacitet, effektivitet och bättre driftsäkerhet.

Lerum byggs om från tre till fyra spår, vilket innebär att det blir förbigångsspår i Lerum. I och med denna ombyggnation behöver stickspåret i Lerum slopas och ersättas med nytt på någon annan driftplats. Norconsults uppdrag åt Trafikverket innebär projektering av ett nytt stickspår i Jonsered Östra som ligger mellan Partille och Lerum, Spåret skall användas för uppställning av järnvägsfordon. För Norconsult omfattar uppdraget samtliga teknikgrenar inom BEST samt även mark, geoteknik och miljö.

Projekteringen ska var klar i juni 2023 för att en byggnation ska kunna ske under 2024.

Tony Strandberg, Affärschef för Järnväg på Norconsult som också arbetar i uppdraget är stolt och glad över att Norconsult vunnit projekteringen:

– Som Göteborgare glädjer jag mig åt att få bidra till högre kapacitet på Västra stambanan, säger han.