Verktyget som Norconsult och Norconsult Informasjonssystemer har tagit fram heter ISY-beskrivelse och är nu redo att användas på bred front.

Norconsult integrerar BSAB-koder i BIM

Tillsammans med Norconsult Informasjonssystemer AS, har Norconsult tagit fram ett digitalt verktyg som knyter samman byggnadsbeskrivning och modell. Detta innebär att BSAB-koderna som används i AMA, mängder och geometrier i ett byggprojekt importeras i beskrivnings-verktyget och behöver inte längre föras in för hand.

Verktyget som Norconsult och Norconsult Informasjonssystemer har tagit fram heter ISY-beskrivelse och är nu redo att användas på bred front.

– Du kan även se modellen i beskrivningsverktyget samt vilka BSAB-koder som är kopplade till ett element, säger Oscar Persson, BIM-strateg Energi.

Genom att koppla ihop modell med ISY-beskrivelse får användaren även en bättre koll på mängder, och kan känna sig säker på att de senaste mängderna finns med i beskrivningen. Ändras volymen eller proportioner i modellen, uppdateras mängderna i beskrivningsverktyget.

– Modell och beskrivning utbyter hela tiden information med varandra, säger Oscar Persson.

BSAB-systemet utvecklas och säljs av Svensk Byggtjänst. BSAB-koder åberopas ofta i förfrågningsunderlaget och används också i referensverket AMA som ägs och förvaltas av Svensk Byggtjänst. AMA står för allmän material- och arbetsbeskrivning och beskriver krav på material och utförande för vanliga arbeten i byggproduktionen.