Foto: Michael Törnkvist, Northworks, Region Norrbotten

Norconsult moderniserar Sunderby Sjukhus

Sunderby sjukhus är kompetenscentrum för hela Norrbottens sjukvård med cirka 2500 anställda och omkring 380 vårdplatser. Norconsult vann uppdraget att modernisera sjukhusets akutmottagning och psykiatrimottagning.

För att rusta upp sin verksamhet för ett ökat patientunderlag beslutade Region Norrbotten att modernisera Sunderby sjukhus akutmottagning och psykiatrimottagning. Norconsult anlitades då som generalkonsult för projekten, en komplex uppgift då de nya byggnaderna skulle kopplas samman med en lika stor befintlig verksamhet samtidigt som den intilliggande vårdverksamheten pågick.

- Sjukhus är en föränderlig verksamhet under ständig utveckling, därför har vi lagt stor vikt vid ombyggnadsmöjligheter för den ursprungliga planeringen av huset, både konstruktivt - och teknikmässigt, säger uppdragsledare Peter Renberg.

Som generalkonsult för uppdraget bistod Norconsult med kompetens inom projektledning, byggkonstruktion, arkitektur och inredning – en utmaning för projektplaneringen då varje område krävde noggranna avvägningar.

- Vi har lagt stort fokus vid säkerhetsfrågan i arbetet med psykiatrin eftersom utformningen av avdelningen i hög grad påverkar livskvalitén hos patienterna, säger Henrik Eriksson, uppdragsledare på Norconsult. En av utmaningarna har varit att hålla en bra säkerhetsnivå för brukarna utan att utforma för ”sterila” miljöer, fortsätter han.

Även VVS-projekteringen har utförts med fokus på säkerhet, för att alla rum på mottagningen ska kunna användas av alla patientkategorier. Energieffektivitet, klimatförutsättningar, underhåll och miljökrav har också var vägledande vid projekteringen.

- Vi är stolta över att kunna bidra med vår expertis i detta viktiga projekt, som är särskilt betydelsefullt nu i sviterna av Covid-19 Pandemin, säger Maria Åberg, marknadsansvarig på Norconsult i Norr. Genom vår roll som beställarstöd för ombyggnationen av väg 97, utryckningsvägen för Sunderby sjukhus, bidrar vi också till att öka tillgängligheten till vården i regionen, avslutar hon.