Foto: Shutterstock

Norconsult ökar tillgängligheten i Skåne och Blekinge

För att öka tillgängligheten för tågresenärer i hela Sverige kommer Trafikverket att tillgänglighetsanpassa 150 tågstationer i hela landet, där Norconsult vann uppdraget att projektera järnvägsstationerna i Kristianstad, Osby, Ronneby, Karskrona och Lessebo.

Bristande skyltning, trappor och dörrar som är tunga att öppna blir ett hinder för människors jämlikhet och delaktighet i samhället, inte minst i kollektivtrafiken. I februari vann Norconsult uppdraget att utreda tillgängligheten på flera viktiga stationer i Småland. Nu har man fått nytt förtroende av Trafikverket genom ännu ett uppdrag, som innebär att projektera tillgänglighetsanpassning av järnvägsstationerna i Kristianstad, Osby, Ronneby, Karskrona och Lessebo.

Tony Strandberg, Teamchef för Spår- och järnväg på Norconsult, är stolt och glad över att teamet har vunnit projekteringen.

- Det känns bra att få förnyat förtroende för detta viktiga uppdrag där vi kan bidra med vår breda kompetens inom tillgänglighet som gör Sveriges infrastruktur öppen för alla, säger Tony.

Projekteringen utförs inom ramen för det nationella projektet "Stationer för alla", som fram till 2021 ska tillgänglighetsanpassa 150 stationer i hela landet. Stationerna som Norconsult utreder behöver anpassning för funktionshindrade genom åtgärder på befintliga plattformar och plattformsförbindelser, skyddszoner, ledstråk, bänkar och möblering.

Projekteringen beräknas vara utförd under sommaren och byggnationen kan påbörjas under vintern 2020.