Foto: Shutterstock

Norconsult ökar tillgängligheten i Småland

För att öka tillgängligheten för tågresenärer i hela Sverige kommer Trafikverket att tillgänglighetsanpassa 150 tågstationer i hela landet, där Norconsult vann uppdraget att projektera järnvägsstationerna i Jönköping, Vimmerby, Hultsfred och Eksjö.

Bristande skyltning, trappor och dörrar som är tunga att öppna blir ett hinder för människors jämlikhet och delaktighet i samhället, inte minst i kollektivtrafiken. För att förbättra tillgängligheten i tågtrafiken kommer Trafikverket därför att se över och tillgänglighetsanpassa 150 stationer järnvägsstationer i hela landet, där Norconsult ska projektera ombyggnaden av stationerna i Jönköping, Vimmerby, Hultsfred och Eksjö.

Tony Strandberg, Teamchef för Spår- och järnväg på Norconsult, är stolt och glad över att teamet har vunnit projekteringen.

- Det känns bra att vi som samhällsbyggare kan bidra med vår breda kompetens inom tillgänglighet och att göra Sveriges infrastruktur öppen för alla grupper i samhället, säger Tony.

Stationerna i Norconsults uppdrag kommer att anpassas för funktionshindrade genom åtgärder på befintliga plattformar och plattformsförbindelser, skyddszoner, ledstråk, bänkar och möblering.

Norconsults uppdrag beräknas vara klar till tidig sommar, och under senhösten 2020 ska byggnationen påbörjas. Uppdraget leds av Martin Söderek, uppdragsledare på Norconsult i Malmö.