Bild på delar av teamet i Karlstad.

Norconsult öppnar nytt kontor i Karlstad

Nu öppnar Norconsult sitt första egna kontor i Karlstad. Förhoppningen är att fortsätta attrahera nya medarbetare och växla upp arbetet med olika samhällsbyggnadsprojekt, både lokalt och i övriga Sverige.

Norconsult fick sin första medarbetare i Karlstad 2015. Sedan dess har det tillkommit några varje år och nu har de blivit så många att det är dags att flytta ut från kontorshotellet och in på sitt första egna kontor i stan. Här samlas konsulter med kompetens inom framförallt industri, byggteknik, VA och kraftsystem som jobbar med lokala företag, exempelvis Valmet och Billerud Korsnäs, men också med olika projekt över hela landet.

I och med det nya kontoret finns det goda förutsättningar för att växa ännu mer menar kontorsledare Lottie Lind. Norconsult har blivit utsett till Karriärföretag 2022, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för unga talanger.

– Vi anställer många nyexade och är en bra plantskola. Vi jobbar i hela samhällsbyggnadssektorn så vi behöver medarbetare med olika utbildning. Vår vision är att vara 25 medarbetare här på kontoret inom två år, säger Lottie Lind.

Hon understryker att Karlstad är en konsulttät stad. Men genom sin profil har Norconsult ändå en säker plats på marknaden menar Lottie Lind.

– Vi är medarbetarägda, har en jämn könsfördelning och sätter stor vikt på samarbete och kreativa lösningar för ett hållbart samhälle. Vi är tillräckligt stora för att kunna vara med i leken men kan samtidigt behålla en familjär stämning där vi medarbetare känner varandra, har roligt tillsammans och jobbar mot ett gemensamt mål, säger Lottie Lind.