Foto: Hannah Björk, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad

Norconsult projekterar akustiken i Kasper Salin-nominerad skola

Nomineringarna för Sveriges främsta arkitekturpris har släppts, där Lindholmens Tekniska Gymnasium är ett av fyra bidrag. Norconsults akustiker står bakom projekteringen av ljudmiljön i den hyllade byggnaden.

Den nya skolbyggnaden för Lindholmens Tekniska Gymnasium stod klar hösten 2020. Här utbildas bland annat fastighetstekniker, industritekniker, elektriker, programmerare, VVS-montörer, svetsare, kyltekniker och sjöfartsmaskinister för att säkerställa framtidens behov av kompetens i teknik- och verkstadsbranscher.

Norconsult har tagit fram projekteringsanvisningar i systemhandling- och bygghandlingsskede med avseende på akustik för byggnaden, som nu nominerats till Sveriges mest prestigefulla arkitekturpris: Kasper Salin-priset 2020.

- Det känns jätteroligt att byggnaden nominerats, säger Emma Gruvin, uppdragledare inom akustik på Norconsult. Arbetet med projekteringen fungerade väldigt bra, tack vare engagerade och kunniga projektörer samt att projekteringen leddes genom tydlighet och öppenhet av Betonmast och Lokalförvaltningen. Jag hoppas att vi bidragit med att skapa en pedagogisk och inspirerande skola för framtidens viktiga byggare med en ljudmiljö som underlättar lärandet, fortsätter hon.

Vinnaren presenteras på arkitekturgalan den 25 mars 2021

Utdrag ur juryns motivering:

“Med ett uttryck som tydligt förmedlar byggnadens konstruktion skapas en öppen och tillåtande struktur. Kombinationen av betongbjälklag och grova träbalkar ger väl tilltagna våningshöjder och en arkitektur med förutsättningar att möta framtidens behov. Allt utom fasaden och den bärande konstruktionen kan ändras med enkla medel för att ge plats för annan verksamhet, som kontor, lättindustri eller kultur. Det visar på ett modernt förhållningssätt till byggande och pekar ut en riktning i omställningen till ett hållbart samhälle.”