Bollebygd från ovan

Norconsult projekterar LSS-boende i Bollebygd

Norconsult har fått i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för ett nytt LSS-boende i Bollebygd. Underlaget planeras lämnas in för granskning i mitten av november.

Bollebygd kommun ska bygga ett nytt LSS-boende, en bostad med särskild service som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, i det här fallet vuxna med autism.

Norconsult har fått i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad.

– Våra arkitekter har levererat ritningar på en L-formad byggnad som innehåller bostäder, gemensamma utrymmen med kök och sällskapsrum samt personalutrymmen med kök och jourrum. Vi har även projekterat för solceller på taket, säger Caroline Larsson, uppdragsledare på Norconsult.

Projektet är ett brett samarbete mellan medarbetare inom bland annat arkitektur, projekt och byggledning, landskapsarkitektur, akustik, el, rör, ventilation, tillgänglighet, brand, konstruktion, VA och geodesi. Arbetet drivs dessutom i nära dialog med Bollebygds kommun.

– Verksamhetsledaren är med på alla arbetsmöten vilket gör att verksamheten, och därmed de som kommer jobba i byggnaden varje dag, är väl insatta i projektet. Det gör att vi fångar upp saker redan på ett tidigt stadie som vi kanske inte hade fått med oss annars, säger Caroline Larsson.

Planlösningen för det nya boendet är klar, förfrågningsunderlag planeras lämnas in för granskning i mitten av november. Bygglov kommer sökas i början på nästa år.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss