Foto: E-CO

Norconsult projekterar Norges största vattenkraftverk

Onsdagen den 18 september invigdes Norges största vattenkraftverk Vamma 12, där Norconsult har varit ansvariga för hela projekteringen. Invigningen gästades av Norges statsminister Erna Solberg.

Vamma kraftverk ligger vid Glomma, 18 kilometer söder om sjön Øyeren i Askim och Skiptvet kommun. Kraftverket är Norges största vattenkraftverk och har en kapacitet på 500 kubikmeter per sekund och 127 megawatt installerad effekt. Hela projektet omfattar en kostnad på nära en miljard norska kronor.

- Det har varit ett stort och spännande projekt att medverka i. Det har varit ett bra samarbete och en konstruktiv dialog med kunden hela vägen, och vi är stolta över att ha varit ansvariga för hela projekteringen av detta banbrytande projekt, säger Franziska Ludescher-Huber, uppdragsledare på Norconsult AS.

Stort och komplex

Norconsult har varit en tvärdisciplinär, rådgivande teknikkonsult för Vamma 12-projektet från förstudien som startades 2011 till slutet 2019.

- Det är ett stort team av kompetenta människor som under en lång tid har utfört projektering inom alla tekniker i ett omfattande och komplext vattenkraftverk. Projektet har varit banbrytande som det första stora vattenkraftsprojektet som använde BIM på ett sätt som gjorde pappersritningar överflödiga. Norconsult har lett detta arbete på ett imponerande sätt, säger projektledare Fidjar Molle från E-CO som är beställare.

- Jag är mycket nöjd med det arbete som Norconsult har gjort och det samarbete vi har haft i projektet. På E-CO: s vägnar vill jag tacka alla anställda på Norconsult som var och en bidrog på sitt sätt för att förverkliga denna fantastiska anläggning. Ett särskilt tack till uppdragsledare Franziska Ludescher-Huber och projekteringsledare Egil Rune Skjolden som har lett projektteamet på Norconsult på ett enastående sätt.

Ritningslöst

Projektet genomfördes i BIM inom alla områden, och inga ritningar tillhandahölls. Som projektör har Norconsult varit ansvarig för BIM-modellen i projektet och konstruktionen genomfördes på underlaget av den digitala modellen.

70 000 hästkrafter och 100 elefanter per sekund!

Dimensionerna för kraftstationen på Norges största vattenkraftverk är stora. Turbinens löphjul har en diameter på nästan 8 meter och effekten på 127 MW motsvarar 70 000 hästkrafter. Det har sprängts över 250 000 m³ berg och gjutits över 35 000 m³ betong. Kaplanaggregatets drivvattenförning på 500 kubikmeter motsvarar vikten för cirka 100 elefanter - per sekund.

Den årliga produktionen på 1,6 TWh vid Vamma kraftverk utgör mer än 1 procent av Norges totala elkraftkonsumtion. Från botten av länspumpen till toppen är det 70 meter – vilket är fyra meter högre än Oslo rådhus.

Positiva miljökonsekvenser

Hela Vamma-kraftverket producerar tillräckligt med el för nästan 80 000 hem, 200 000 personer eller tillräckligt med el för att ladda 420 000 elbilar. Det finns praktiskt taget inga negativa miljökonsekvenser av etablering av Vamma 12, förutom de nackdelar som uppstår genom byggnadsarbeten under byggperioden. Både vattenflödet och vattennivån på uppströms- och nedströmssidan är desamma som tidigare. Den största skillnaden är att mer av vattnet nu kommer att passera genom turbiner istället för genom översvämningen vid högre vattenflöden.

Läs mer om projektet här