Ramsele kraftverk, som ligger i Faxälven nära Nässjö by i Västernorrland, har levererat energi sedan i slutet av 50-talet. En 400 meter lång betongdamm utgör basen i kraftverket.

Norconsult säkrar dammen i Ramsele kraftverk

Ett dammbygge är aldrig säkrare än marken det står på. När berget nedströms Ramsele kraftverksdamm började visa tecken på erosion från vattenflödet fanns det en möjlig risk att underminering av dammen skulle kunna ske med tiden. Norconsult fick i uppdrag att utreda risken och komma med åtgärdsförslag.

Faxälven i Västernorrland reser sig ett imponerande bygge, en 400 meter lång betongdamm som utgör basen i Ramsele kraftverk. Den har levererat energi sedan slutet av 1950-talet, och rustades för några år sedan upp för att undvika sprickbildningar i själva dammen. Nu ska den kunna stå i minst hundra år till. Men Uniper, som i dag äger kraftverket, upptäckte även att berget nedströms från utskoven visade tecken på erosion. Det skulle potentiellt kunna innebära att dammen med tiden undermineras. Norconsult fick i uppdrag att utreda risken och ge förslag på åtgärder.

– Vi kom fram till att det inte gick att utesluta risk för erosion vid extrema flöden, så vi tog fram olika förslag på åtgärder, berättar Jonas Persson, team Vattenbyggnad, Norconsult.

Norconsult har jobbat med både förstudie och projektering, samt fungerat som teknikstöd under byggfasen. Målet vid den här typen av säkerhetshöjande åtgärder är att reducera risken till en nivå man är trygg med.

– Att bara förstärka berget med bergbult bedömdes inte ge tillräcklig riskreducering. En annan möjlig åtgärd hade varit att leda ner vattnet i en djup bassäng som dämpar energin i vattnet. Det hade varit tillräckligt säkert, men är väldigt dyrt att bygga. Den lösning de till sist valde gav lika bra reducering av risken till lägre kostnad, nämligen att förlänga konstruktionen nedströms och kasta ut vattnet. På så sätt flyttas erosionen längre nedströms, på ett tryggt avstånd från dammen, förklarar Jonas.

Läs hela artikeln i senaste numret av Norconsult Idag