Den nya dammen vid Graninge Kraftverk projekteras helt utan pappersritningar så när som på luckorna, vilka specialbeställts hos en verkstad.

Norconsult säkrar Graninge kraftverks framtid utan pappersritningar

Ett upprustningsprojekt av en damm i Sollefteå kommun blir Norconsults första uppdrag att färdigställas i fullskalig BIM-modell. – Ett ritningsreducerat arbetssätt kräver inte den största budgeten, det är vårt uppdrag ett bra bevis på, säger konstruktör Oscar Persson.

I samband med förnyelse av dammen vid Graninge kraftverk byggs nu ett nytt betongutskov bredvid det befintliga, ett mer ekonomiskt alternativ än att renovera det gamla. Här har projektdeltagarna valt ett ritningsreducerat arbetssätt där största delen av byggnadsunderlaget levereras i fullskalig BIM-modell.

- Vårt uppdrag är att säkra avbördningen vid anläggningen för att det ska stå bättre rustat vid klimatförändringar och mer extremväder, säger Oscar Persson, konstruktör på Norconsult.

Den nya dammen projekteras helt utan pappersritningar så när som på luckorna, vilka specialbeställts hos en verkstad. Uppdraget är ett samverkansprojekt mellan Uniper, Ellextre och Norconsult - som ansvarar för byggkonstruktion, mekanik och installationsteknik.

- Vi drar stor nytta av arbetet vi gjort med Rengårds kraftverk men även VAMMA 12 som våra koncernkollegor arbetat med i Norge. Att det krävs uppdrag i stor skala för att jobba med BIM är inte nödvändigt, det är Graninge ett bra bevis på, säger Oscar. Även mindre projekt har stor nytta av arbetssättet, det sparar tid, pengar och minskar vårt CO2-utsläpp genom säkrare mängdning, fortsätter han.

Projekteringen pågår till oktober 2021, men flera delar av byggnationen på nya dammen har redan hunnit påbörjas. Årsskiftet 2021/2022 beräknas kraftverkets nya damm vara på plats och i bruk.