Foto: Shutterstock

Norconsult säkrar orderingången åratal framåt

Norconsult har återigen placerat sig väl vid tilldelningen av ramavtalet utredning, planering och projektering för Trafikverket. Detta säkrar orderingången för Norconsults järnvägsteam under lång tid framåt och har under tidigare år varit teamets absolut viktigaste ramavtal.

Ramavtalet det handlar om ger oss en stor volym i form av utrednings- och projekteringsuppdrag. Avropen möjliggör nivåmässigt större projekteringsuppdrag, till exempel en hel vägskyddsanläggning.

- Avropen ligger volymmässigt upp till 2 miljoner kr per uppdrag, säger Tony Strandberg, Teamchef för Spår- & Järnvägsteknik på Norconsult

Det nya ramavtalet ger Norconsult en bra position hos samtliga Trafikverkets regioner. Särskilt viktigt är förstaplatsen i region syd och väst samt på andraplatsen i region öst. I samtliga dessa regioner är det stora järnvägssatsning på gång, till exempel de nya stambanorna för högre hastigheter.


- Ett viktigt ramavtal för järnvägsteamet som visar på att vi har en hög kompetens inom många viktiga tekniska områden. I och med detta har vi säkrat arbetstillfällen och tillväxt för många år framåt och behovet av nya medarbetare inom såväl utredning som projektering ökar, säger Tony.

Ramavtalet gäller som längst till december 2025.