Bild från Hudiksvalls hamn.

Norconsult samlar kompetensen i Hudiksvall

Nu enas krafterna inom Norconsults olika team i Hudiksvall. Vid årsskiftet flyttade alla medarbetare in under samma tak. Genom samlokaliseringen ökar förhoppningen om att kunna fortsätta växa, inte minst vad gäller spår- och järnvägsteknik.

I de nya lokalerna på Kastellvägen kommer kompetens från många av Norconsults olika områden samman. Bland annat medarbetare från Generator- & Turbinteknik, El & Automation, Brokonstruktion, Mekanik & Anläggning och Elteknik & Projektledning.

– Vi ser stora fördelar att sitta samlokaliserade. Det samlar kompetens och ökar därmed möjligheterna till samarbete, säger Andrea Eidensten, Affärsområdeschef Energi & Industri.

I lokalerna sitter bland andra Glenn Vallin, rådgivare inom spår- och järnvägsteknik och den första på sitt område på Norconsult i Hudiksvall. Han har jobbat med järnväg sedan 1980 då han började som signalreparatör på SJ och sedan regionkontoret i Sundbyberg. Han har även drivit konsultbolaget Intersignal Sweden som 2015 blev en del av företaget Projektengagemang vars järnvägsgren förvärvades av Norconsult under hösten. När han ser tillbaka på sina dryga 40 år i branschen känner han att han valt rätt spår.

– Det är tuff konkurrens och finns många olika aktörer på marknaden. Men jag har ändå alltid haft för mycket att göra. Så vi behöver bli ännu fler, säger han.

Vad tror du om järnvägens framtid i Sverige?

– Den är väldigt ljus, helt klart. Det är mycket som behöver rustas upp och dessutom kommer nya satsningar på exempelvis höghastighetståg. Så det är en bransch som ser ut att fortsätta växa.