Bild på E18 Vestkorridoren

Norconsult samverkar över gränsen – projekterar ny sträcka på norska E18

Norconsult Norge har vunnit generalkonsultuppdraget för utbyggnaden av norska Europavägen E18. De ansvarar för projektets samtliga discipliner och har anlitat Norconsult Sverige för uppdrag inom geoteknik och brokonstruktion.

– Vår breda och tvärvetenskapliga kompetens inom transport, vägplanering, mobilitet, stadsutveckling och miljö kommer att vara viktiga bidrag i planeringen av arbetet med ett av Norges största vägprojekt under de kommande åren, säger Egil Hogna, VD för Norconsult.

Norconsult har varit med i planeringsarbetet för E18 genom Västkorridoren även tidigare. I juni 2022 tecknade norska Statens vegvesen och Skanska Norge, den senare med Norconsult som konsult, ett avtal om projektering och byggnation av sträckan E18 Strand-Ramstadsletta. På uppdrag av Statens vegvesen har Norconsult även arbetat med en detaljplan för angränsande kolonilotter på E18 Ramstadsletta-Nesbru.

Det nya uppdraget vid Fornebukrysset-Strand omfattar projektering och byggnation av drygt två kilometer ny motorväg med tre körfält i vardera riktning. Kontraktet omfattar även 660 meter tunnel, varav 440 meter går genom berg.

Från Sveriges håll medverkar kompetens inom brokonstruktion och geoteknik.

– Vi kommer projektera geokonstruktioner, exempelvis grundläggningen till betongtunnel och spontkonstruktioner för schakt. Vi har även varit expertstöd genom anbudsskedet. Det är ett riktigt intressant samverkansprojekt och en chans för oss att lära känna både den norska organisationen och arbetsmetodiken i stora projekt. Det är dessutom helt digitalt och drivs utan pappersritningar så det är ett helt annat sätt att projektera, säger Bernhard Gervide Eckel, affärschef Jord, Berg & grundvatten.

Byggstart för den nya vägen planeras till sommaren 2023. Arbetet beräknas vara klart 2029/2030.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss