Team Digitalisering fotograferad av drönaroperatör Oliver Willskytt på Norconsults huvudkontor i Göteborg

Norconsult satsar på hållbar digitalisering

Norconsult satsar på flera nya tjänster inom digitalisering. Bland annat tillsätts en digitaliseringschef, en drönaroperatör och ytterligare resurser till systemutveckling nära uppdragen. – Vi ser digitalisering som ett kraftfullt verktyg för att forma ett hållbart samhälle och uppnå bättre resultat i våra uppdrag, säger Martin Linderå Nordström.

Norconsults digitaliseringsarbete drivs utifrån en grundfilosofi där man stöttar dem i organisationen som har en naturlig kreativitet och drivkraft i att utveckla företaget med hjälp av digitalisering – inom team, teknikområden och på aktuella marknader.

Istället för att använda ”digitaliseringsexperter” som undervisar organisationen i hur digitalisering går till, handlar det om att skapa förutsättningar för dem som verkar inom kärnverksamheten att praktiskt arbeta med digitalisering. På så sätt hoppas Martin och hans kollegor att det dessa eldsjälar åstadkommer ska ge ringar på vattnet, som i slutändan lyfter hela företaget.

- Vi skapar en kultur där praktiskt arbete med digitalisering ges utrymme och tror att det kan locka till oss fler kollegor som vill mer. Internt uppmuntrar vi våra ledare att hitta talanger som inte bara är duktiga inom sina respektive tekniker, utan som också har intresse och kunskaper inom digitalisering. Det kan handla om allt från att ha programmering som ett sidointresse, till att ha en naturlig fallenhet för att hitta effektivare lösningar i uppdrag med hjälp av digitala verktyg, säger Martin. När den typen av personer väl finns hos oss hittar vi roller åt dem som ger rätt mix av utvecklingsarbete och arbete i uppdrag.

Under 2022 kommer Norconsult arbeta mycket med att komma ut till befintliga kunder för att bättre förstå deras förutsättningar och behov kopplade till digitalisering. Man kommer också utveckla det interna samarbetet med alla delar av koncernen, för att kunna ta oss an större utvecklingsprojekt ihop.

- Sedan fortsätter vi naturligtvis att utveckla vår Strategifond för att de som har goda idéer ska få möjlighet att arbeta med att utveckla dessa. Ett huvudfokus där är att hitta digitala lösningar som kan bidra till utsläppsminskning i våra uppdrag, eftersom det är den absolut viktigaste uppgiften för Norconsult så som världen ser ut idag, avslutar Martin.