Täby simhall
Täby simhall, ett av Norconsults avslutade badhusprojekt

Norconsult satsar ytterligare inom badhus

Sedan 2015 har Norconsult Sverige haft en medveten strategi att bygga en arkitektgrupp med spetskompetens inom bad. Nu satsar bolaget ytterligare genom att tillsätta en ny chefsroll som ska bredda, samla och utveckla kompetensen inom badhus.

Norconsult har en lång erfarenhet av att rita och projektera badhus. Med över 50 genomförda projekt de senaste tio åren är bolaget en av Sveriges tunga aktörer inom badhusarkitektur och badvattenrening.

– Idag arbetar en specialistgrupp med arkitekter och ingenjörer tillsammans i våra badprojekt. Just specialistkompetensen är viktig då badhus är teknikintensiva, komplexa projekt med många intressenter där vår roll som rådgivare i alla skeden blir viktig, säger Malin Ahlstedt, Affärsutvecklingschef badhus sedan den 1 januari.

Sedan 2015 har Malin Ahlstedt målinriktat byggt upp Norconsults satsning inom badhus, bland annat som chef för Studio Bad & idrott. Hon har bred kompetens från hela kedjan, från tidiga förstudier till detaljprojektering och har uppdragslett många stora och tvärfackliga uppdrag, bland annat Täby Simhall, Harjagersbadet och två nya lokalbad i Göteborg.

I sin nya roll kommer Malin Ahlstedt fortsätta jobba operativt i uppdrag samtidigt som hon får ansvar för affärsutveckling inom badhus.

– Jag ser fram emot att kunna bidra till att fler tekniker får kraft i vår satsning där vi kombinerar Norconsults styrka som generalkonsult med vår spetskompetens inom badhus. Tillsammans med badvattenrening, akustik, tillgänglighet, landskap och andra discipliner inom Norconsult är vi en trygg konsult som ser både detaljer och helheten i projekten, säger hon.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss