Norconsults beredskapsteam

Norconsult skapar specialistteam inom krisberedskap

Specifik specialistkunskap behövs i kris- och krigsområden, inte minst för att lösa VA-försörjningen. Norconsult Sverige har satt samman ett team med erfarenheter från internationellt arbete i kris- och konfliktsituationer. Tillsammans kommer de säkerställa att kommuner och VA-bolag har system som är robusta nog att klara en krissituation.

Debora Falk har under sina snart tio år som VA-processingenjör hos Norconsult periodvis även arbetat för humanitära organisationer runt om i världen. Nu senast för Internationella Rödakorskommittén i Ukraina där uppdraget bland annat var att ordna vatten och säkra boende för civila som drabbats av den väpnade konflikten. Genom sitt arbete för humanitära organisationer lärde hon känna två VA-ingenjörer, Carolina Gårdefors och Louise Ulveland. Tillsammans utgör de idag Norconsults specialistteam inom just krisberedskap för VA-försörjning.  

— De flesta av oss tar vatten och avlopp för givet och vi tänker inte på att vi är sårbara även i vårt välordnade samhälle.

Pandemin och eskaleringen i Ukraina har varit en ögonöppnare för många och aktualiserat frågor som nödvatten och avloppshantering i komplexa situationer, säger Debora Falk.

Norconsults specialistteam har stor erfarenhet av att jobba i kris och vet var man börjar för att säkra upp sina system. De kan stötta kommuner och VA-bolag med framtagning av bland annat nödvattenplaner, strategiska vattenplaner och strategier för avloppshantering i komplexa situationer. De tar även fram risk- och sårbarhetsanalyser.

— Många tror att det är direkta skador på viktig infrastruktur som man måste skydda sig mot. Men det jag verkligen har tagit med mig från arbete i olika humanitära situationer är hur sårbart samhället är när infrastrukturen är sammanlänkad. I Ukraina kunde exempelvis pumpstationer ha klarat sig från direkta skador, men pumparna havererade ändå eftersom elen slogs ut. I storstäderna fanns ett väl utbyggt pumpsystem med moderna pumpar, men på grund av överslag på delar av elnätet förstördes de moderna pumparnas interna elektronik och fick hela VA-infrastrukturen att haverera, säger Debora Falk.

Innan Carolina Gårdefors fick sitt uppdrag i Ukraina arbetade hon bland annat med småskalig vattenförsörjning i världens största flyktingläger i Bangladesh. Hon kan allt om hur man implementerar nödvattenplaner och organiserar logistiken med tankar och tankbilar när det råder vattenbrist.

— Det man tror man ska förbereda sig på är ofta inte problemet när det väl gäller, det vet vi alla tre av erfarenhet. Därför är vår praktiska erfarenhet så värdefull i beredskapsarbetet för våra beställare, säger Carolina Gårdefors.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss