Norconsult skruvar upp ambitionerna – nettonollutsläpp till 2030

Rådande utsläppsnivåer får Norconsult att vilja göra mer. Bolaget har därför tagit beslut om att skruva upp ambitionerna med nettonollutsläpp till 2030. En del i detta arbete är att Norconsult har engagerat sig i Fossilfritt Sverige.

5500 är en siffra som betyder mycket för oss på Norconsult. Det är nämligen antalet projekt som våra konsulter var involverade i under 2020. 5500 projekt över hela landet för offentliga och privata beställare inom samhällsbyggnad. Men framförallt har det varit 5500 möjligheter till att minska CO2-utsläppen, samhällsbullret och luftföroreningar i städer. Att bygga goda och utvecklande studiemiljöer, säkra och smidiga transportvägar och hem för liv i rörelse. Att säkerställa vattenförsörjningen, den gröna energin och att skapa sociala platser för kulturella utbyten, fysisk aktivitet och stärka den biologiska mångfalden som vi människor är helt beroende av.

Vi är därför övertygade om att det är inom våra 5500 projekt som vi har störst möjlighet att göra skillnad som företag.

Rådande utsläppsnivåer får oss att vilja göra mer. Norconsult har därför tagit beslut om att skruva upp ambitionerna med nettonollutsläpp till 2030 för alla tre Scope av GHG-protokollet och engagemang i det nationella initiativet Fossilfritt Sverige. Vi är övertygade om att vi under den resan kommer lära oss mer om de utmaningar som våra beställare står inför men framförallt bli bättre rustade för att lösa dem!

Norconsults klimatmål

  • Norconsults egna verksamhet ska ha nettonollutsläpp senast 2030, dvs minst 85 % lägre än basåret 2019 (resterande 15 % får kompenseras).
  • Vi ska sänka våra utsläpp linjärt med 8 % per år och medelanställd i förhållande till basår 2019.

I klimatmålet för 2030 ingår väsentliga utsläpp från alla tre scope i GHG-protokollet.

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige arbetar med att öka takten i klimatomställningen. Målet är att bygga en stark industri och skapa fler jobb och exportmöjligheter genom att bli fossilfria. www.fossilfrittsverige.se

För mer information kontakta:

Ljot Strömseng
VD
Telefon: 010-1418035
Mail: ljot.stromseng@norconsult.com