Genom sammanslagningen blir Norconsult Boreteknikk AS en stor aktör i både Norge och Norden med ca 30 anställda.

Norconsult slår samman fältgeotekniska teamen i Norge till ett nytt företag

För att stärka sig i konkurrensen på marknaden kommer Norconsults fältgeotekniska team i Fredrikstad och Molde att slås ihop i ett nytt företag med start i januari 2021. Företaget kommer att gå under namnet Norconsult Boreteknikk AS där Markus Mangsten blir VD.

Idag har Norconsult två team som utför markundersökningar i Norge, en filial av Fältgeoteknik AB i Fredrikstad och en avdelning för markundersökningar i Molde. För att stärka sig i konkurrensen på en marknad med ett ökande antal små och medelstora aktörer har man beslutat att samla teamen i ett nytt företag. Från och med den 1 januari 2021 kommer ett nytt företag att bildas som får namnet Norconsult Boreteknikk AS.

- Detta är helt i linje med Norconsults ambition att utöka sitt nordiska fotavtryck, säger Markus Mangsten, tillträdande VD. Tillsammans kommer vi att skapa en av de största professionella miljöerna inom markundersökningar, fortsätter han.

Genom sammanslagningen blir företaget en stor aktör i både Norge och Norden med ca 30 anställda.

- Detta kommer att hjälpa till att säkra jobb och fortsatta uppdrag för våra medarbetare, säger Jo Sigurd Vold, kontorschef för Norconsult i Molde.

Företaget kommer att vara ett norskt företag, helägt av Norconsult Group, men organiserat som ett oberoende företag under Fältgeoteknik AB.

- Med detta får vi möjligheten att skapa något riktigt bra tillsammans. Vi kommer att ha en avdelning med otroligt mycket kunskap och erfarenhet inom fältarbeten. Hela den här sammanslagningen kommer skapa mervärde åt oss och våra kunder, säger Daniel Johansson, chef för Fältgeoteknik i Fredrikstad.