Farah Al-Aieshy, VD för Norconsult AB gläder sig åt att bolaget har en fortsatt lönsam tillväxt

Norconsult Sverige visar bra resultat för första halvåret 2022

Under första halvåret visar Norconsult Sverige en fortsatt stark tillväxt och levererar ett bra resultat ackumulerat.

Norconsult har under första halvåret en tillväxt på drygt 15%. Nettoomsättningen uppgick till 619 MSEK (533 MSEK), EBITA uppgick till 54 MSEK (48 MSEK) och EBITA-marginalen uppgick till 8,7% (9,0%).

- Hela Europa har påverkats av kriget i Ukraina på många sätt, inte minst ökade energipriser och långa leveranstider på material. Detta drabbar våra kunder och i förlängningen även oss. Därför gläder vi oss åt att vi fortsatt har en lönsam tillväxt, säger Farah Al-Aieshy, VD för Norconsult i Sverige.

Internationellt arkitekturpris

Affärsenhet Arkitektur har vunnit European Property Awards arkitekturpris i kategorin ”Mixed Use Architecture” för CIK, Centrum för Idrott och Kultur i Knivsta. CIK är ett exempel på ett lyckat projekt där hållbarhet har varit i fokus under hela projekttiden.

Flera strategiska uppdrag under kvartal 2

Norconsult är marknadsledande inom dammsäkerhet i Sverige. Under 2022 arbetar Affärsenhet Anläggning & Vattenbyggnad i över 100 dammsäkerhetsrelaterade projekt.

Kompetens inom Kulturmiljö är en efterfrågad nisch och Affärsenhet Stadsbyggnad, Landskap & Miljö har vunnit uppdraget att utvärdera två riksintressen för kulturmiljövård för Länsstyrelsen i Skåne.

Affärsenhet Väg, Mark & Trafik har vunnit uppdraget att anlägga planskilda korsningar för väg samt gång- och cykeltrafik kring Segersängs station på Nynäsbanan.

Affärsenhet Arkitektur har vunnit uppdraget för en ny skola i Enköping samt två badhus i Göteborg, Askim och Kortedala.

Norconsultkoncernen

Norconsultkoncernen har haft en stark tillväxt under andra kvartalet. Koncernen har 5 300 medarbetare och är en attraktiv arbetsgivare för både seniora konsulter och nyanställda. Ett kvitto på detta är att Norconsult rankades som branschens mest attraktiva arbetsgivare i Norge när 11 000 studenter sagt sin mening i Universums undersökning.