Norconsult syr ihop säkerheten i Borås

Norconsults experter inom spår- och järnväg har vunnit uppdraget att projektera om en gångfålla över järnvägen till en helbomsanläggning vid plankorsningen Etikettsfabriken utmed Älvsborgsbanan.

I dag är hastigheten på Älvsborgsbanan sänkt till 50 km/h, då sikten är begränsad. Många som bor i området använder denna gångfålla vid Etikettsfabriken till att korsa spåret för att bland annat gå till skolbussen som går längs Skogsrydsvägen. Nu ska ljud, ljus och helbommar sättas upp vid plankorsningen för att öka säkerheten för gång- och cykeltrafik, och även för att kunna höja hastigheten på banan till 140 km/h. Norconsults experter inom spår- och järnväg har vunnit uppdraget att projektera om gångfållan över järnvägen. 

- Vi är glada över att ha vunnit projekteringen, och ser fram emot att kunna bidra till ökad säkerhet för lokalbefolkningen i området, säger Tony Strandberg, Teamchef för Spår - & Järnvägsteknik på Norconsult.

Uppdraget omfattar framtagning av ett förfrågningsunderlag och bygghandling tills första september 2021. Byggstart beräknas till 2022 enligt Trafikverket, som också är beställare.