Översikt 2 25m 231012 1
Visionsbild över nya Vilundabadet

Norconsult tar fram förslag på nya Vilundabadet

Norconsult ritar och projekterar om- och tillbyggnaden av Vilundabadet i Upplands Väsby. Uppdraget vanns på förnyad konkurrensutsättning på ramavtalet med kommunen och Norconsults arkitekter med specialistkunskap badhus är upphandlade från skiss till färdigt förslag.

Uppdraget gäller en ny simträningsanläggning och renovering av befintliga Vilundabadet, byggt 2009, som efter statusinventeringar har visat sig ha brister som kräver en omfattande renovering.

– Det handlar dels om renovering av det befintliga badet, dels om en helt ny simträningsanläggning. Det finns både ett simgymnasium och en aktiv simklubb och kommunen har behov av mer bassängyta. Tillbyggnaden kommer även leda till en ökad kapacitet vad gäller motionssim för allmänheten, säger Malin Ahlstedt, ansvarig arkitekt på Norconsult.

Programskedet drog igång efter sommaren med bland annat statusinventeringar. Kommunen har även tagit fram behovsanalys och förstudie sedan tidigare, och detta ligger till grund för den beslutade renoveringen. Under vintern ska förslag på tillbyggnad upp för politiskt beslut och Norconsult håller på att ta fram olika alternativ.

– Vi utreder på bred front för att kunna ta fram olika sätt att lösa detta. En viktig aspekt är att det ska kännas som ett bad; att nya och befintliga delarna ska hänga samman på ett tydligt vis. Så den tanken går som en röd tråd genom förslagen, säger Malin Ahlstedt.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss