Bild: Andreas Karlsson, Nordic Iron Ore

Norconsult tecknar ramavtal kopplat till unik gruvverksamhet

Norconsult har tecknat ett ramavtal med Nordic Iron Ore AB (NIO). NIO siktar på att återstarta gruvproduktionen i Ludvikaområdet, en verksamhet som avvecklades 1979.

Målet är att återuppta gruvdriften kring de tidigare verksamma järnmalmsfyndigheterna vid Blötberget och Håksberg samt det mellanliggande Väsmanfältet, vars potential bedöms som betydande. Nordic Iron Ore kommer producera ett järnmalmskoncentrat med ett unikt lågt koldioxidavtryck tack vare den höga graden av elektrifiering i den planerade verksamheten.

– Detta är ett unikt tillfälle för Norconsult att få möjlighet att följa med på resan från A till Ö vad gäller att planera och starta upp en gruvverksamhet. En mängd kompetenser behöver samverka för att nå fram till byggstart, säger Louise Sjögren, uppdragsledare på Norconsult med mångårig erfarenhet från gruvindustrin.

Norconsults roll blir att agera ”huskonsulter” och vara rådgivare i projektets olika skeden.

– Tanken är att vi går in i ett tätt samarbete med Nordic Iron Ore under flertal år fram över. Vi finns på plats i Ludvikaområdet och kommer kunna vara rådgivande på plats, säger Louise Sjögren.

En viktig aspekt i samarbetet mellan Nordic Iron Ore och Norconsult är att förstärka den gemensamma lokala gruv- och processtekniska kompetensen för att åter sätta Ludvika på gruvindustrikartan. Avtalet gäller från den 1 december 2022 och tre år framåt. De viktigaste tillstånden finns redan på plats, exempelvis Bearbetningskoncession och Miljötillstånd, och planen är att inleda produktion i Blötberget under ramavtalsperioden.