Panelsamtal på temat jämställdhet under Internationella kvinnodagen 2024. Från vänster: Egil Hogna, Kine Gossé, Arne Moe Lysaker, Sigrid Bergseng Lakså och Hege Njå Bjørkmann

Norconsult uppmärksammar jämställdhet

Är vi redo att avskaffa Internationella kvinnodagen? Det var temat när Norconsult uppmärksammade 8 mars via ett lunchevent på huvudkontoret i Sandvika. Både statistik och eventdeltagare gav samma svar på frågan: än är vi inte jämställda, vare sig på Norconsult eller i samhället i stort.

Jämställdhet är något vi behöver jobba för året om och Norconsults mål är en könsfördelning på 40/60. I dagsläget är totalt 34 procent av alla medarbetare och 31 procent av alla ledare på koncernen kvinnor och vi ser en positiv trend med en långsam ökning från år till år. En undersökning inför 8 mars visade också att medarbetare upplever en högre grad av jämställdhet på Norconsult än i det omgivande samhället.

– Vi är glada men inte nöjda. Vi behöver mer kunskap, intresse och motivation och har ett jobb att göra framöver. Vi ser bland annat en större personalomsättning bland kvinnor. Medarbetarundersökningen visar att kvinnor upplever en sämre balans. Och vi har en utmaning kopplat till uppdragsledning där kvinnor är underrepresenterade. Detta vill vi jobba vidare med 2024 och framåt, säger Egil Hogna, Koncernchef för Norconsult.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss